Utvid Ditt Norske Ordforråd – Transport–Modul 1

 

Øvingsoppgaver i vokabulær - Transport Modul 1

Det er tre forskjellige svaralternativer. Merk at kun ett alternativ er rett. Trykk på det du mener er rett.

Eksempel.

en sjåfør

  • passenger
  • driver
  • driving’s license


Her finner du de en av de aller viktigste kategoriene du bør bygge et vokabulær utifra:

Vokabulær - Transport Norsk Engelsk
1 en transport transport, transportation
2 en/ei frakt transport, transportation
3 å transportere = å frakte to transport
4 et kjøretøy vehicle
5 et fly airplane
6 et tog train
7 en buss bus
8 en bil car
9 en båt boat
10 et skip ship
11 en flåte raft, fleet
12 en yacht yacht
13 en trikk tram
14 en T-bane underground
15 sporvogn tram
16 en/ei vogn carriage, coach
17 en sykkel bicycle
18 en motorsykkel motorbike
19 en passasjer passenger
20 en sjåfør driver

 

Ønsker du flere oppgaver?

«Øvelse er ikke det du gjør når du er god. Det er det du gjør som gjør deg god.» - Malcolm Gladwell

GULL
Kr 299,-
30 dager

Totalt to eksempeltester

Tilsvarer 150 kr per eksempeltest

Tilgang i 30 dager

60 tilleggsoppgaver i grammatikk

PLATINA
Kr 899,-
60 dager

Totalt 9 eksempeltester

Tilsvarer 50 kr per eksempeltest

Tilgang i 60 dager

330 tilleggsoppgaver i grammatikk