Utvid Ditt Norske Ordforråd – Kommunikasjon –Modul 1

 

Øvingsoppgaver i vokabulær - Kommunikasjon - Modul 1

Det er tre forskjellige svaralternativer. Merk at kun ett alternativ er rett. Trykk på det du mener er rett.

Eksempel.

å omtale

  • to praise
  • to mention
  • to justify


Her finner du de en av de aller viktigste kategoriene du bør bygge et vokabulær utifra:

Vokabulær - Kommunikasjon Norsk Engelsk
1 å fortelle to tell
2 å snakke to talk, to speak
3 å hevde to claim, to assert
4 å kreve to demand
5 å bekrefte to confirm
6 å betrakte to consider, to regard, to view
7 å anbefale to recommend
8 å foretrekke to prefer
9 å formidle to convey, to put across/over
10 å anta to assume
11 å oppgi å gi opplysning om
12 å foreslå to suggest
13 å påvise to demonstrate
14 å gi råd to advise
15 å målrette to target
16 å kommunisere to communicate
17 å glemme to forget
18 å huske to remember
19 å hviske to whisper
20 å nevne to mention

Ønsker du flere oppgaver?

«Øvelse er ikke det du gjør når du er god. Det er det du gjør som gjør deg god.» - Malcolm Gladwell

GULL
Kr 299,-
30 dager

Totalt to eksempeltester

Tilsvarer 150 kr per eksempeltest

Tilgang i 30 dager

60 tilleggsoppgaver i grammatikk

PLATINA
Kr 899,-
60 dager

Totalt 9 eksempeltester

Tilsvarer 50 kr per eksempeltest

Tilgang i 60 dager

330 tilleggsoppgaver i grammatikk