Utvid Ditt Norske Ordforråd – Jus og Krim–Modul 3

Her finner du de en av de aller viktigste kategoriene du bør bygge et vokabulær utifra:

Vokabulær - Jus og Kriminalitet Modul 3 Norsk Engelsk
1 en domstol court
2 en rettsak court case
3 en morder murderer
4 et mord murder
5 å myrde to murder
6 en lommetyv pickpocketer
7 en tiltale prosecution
8 å tiltale to prosecute, to accuse
9 å anklage to accuse
10 et vitne witness
11 et alibi alibi
12 å svindle to cheat, fraud
13 et forbud ban
14 å forby to ban
15 forbudt prohibited, banned
16 en bestikkelse bribery
17 å bestikke to bribe
18 et innbrudd burglary, housebreaking
19 en korrupsjon corruption
20 å pågripe to arrest

Øvingsoppgaver i vokabulær - Jus og Krim Modul 3

Det er tre forskjellige svaralternativer. Merk at kun ett alternativ er rett. Trykk på det du mener er rett.

Eksempel.

En domstol

  • to cheat, fraud
  • corruption
  • court


Ønsker du flere oppgaver?

«Øvelse er ikke det du gjør når du er god. Det er det du gjør som gjør deg god.» - Malcolm Gladwell

GULL
Kr 299,-
30 dager

Totalt to eksempeltester

Tilsvarer 150 kr per eksempeltest

Tilgang i 30 dager

60 tilleggsoppgaver i grammatikk

PLATINA
Kr 899,-
60 dager

Totalt 9 eksempeltester

Tilsvarer 50 kr per eksempeltest

Tilgang i 60 dager

330 tilleggsoppgaver i grammatikk