Utvid Ditt Norske Ordforråd – Jus og Krim–Modul 2

Her finner du de en av de aller viktigste kategoriene du bør bygge et vokabulær utifra:

Vokabulær - Jus og Kriminalitet Modul 2 Norsk Engelsk
1 en utpressing blackmail
2 et forsvar defence
3 en forsvarer defender
4 en bot fine
5 en skatt tax
6 en fartsbot speeding ticket
7 en forfalskning forgery
8 et falskneri forgery
9 en flykaprer hijacker
10 en flykapring hijacking
11 å kidnappe to kidnap
12 en kidnapper kidnaper
13 en kjennelse verdict, decision. finding
14 et ran robbery
15 en raner robber
16 en advokat lawyer
17 en jury jury
18 en dommer judge
19 å dømme to judge
20 en dom verdict, convication, sentence

Øvingsoppgaver i vokabulær - Jus og Krim Modul 2

Det er tre forskjellige svaralternativer. Merk at kun ett alternativ er rett. Trykk på det du mener er rett.

Eksempel.

Å gå over streken

  • Noe er mistenkelig
  • Å ha gått for langt med noe
  • Å være spent/nervøs før noe kommer til å skje


Ønsker du flere oppgaver?

«Øvelse er ikke det du gjør når du er god. Det er det du gjør som gjør deg god.» - Malcolm Gladwell

GULL
Kr 299,-
30 dager

Totalt to eksempeltester

Tilsvarer 150 kr per eksempeltest

Tilgang i 30 dager

60 tilleggsoppgaver i grammatikk

PLATINA
Kr 899,-
60 dager

Totalt 9 eksempeltester

Tilsvarer 50 kr per eksempeltest

Tilgang i 60 dager

330 tilleggsoppgaver i grammatikk