Utvid Ditt Norske Ordforråd – Helse–Modul 1

Her finner du de en av de aller viktigste kategoriene du bør bygge et vokabulær utifra:

Vokabulær - Helse Norsk Engelsk
1 å innlegge to admit (in a hospital)
2 å utskrive to discharge (from a hospital)
3 et arr scar
4 et sår wound, ulcer
5 et symptom symptom
6 en hoste cough
7 en sår hals sore throat
8 en feber fever
9 rennende nese runny nose
10 en hoven hals swollen throat
11 et oppspytt sputum
12 en hodepine headache
13 en smerte pain
14 en pine pain
15 et utslett rash
16 å lide to suffer
17 å forårsake to cause
18 å overføre to transmitt
19 å smitte to infect
20 å infisere to infect

Øvingsoppgaver i vokabulær - Helse Modul 1

Det er tre forskjellige svaralternativer. Merk at kun ett alternativ er rett. Trykk på det du mener er rett.

Eksempel.

å gjennopprette

  • to cure, to heal
  • to recover
  • to infect


Ønsker du flere oppgaver?

«Øvelse er ikke det du gjør når du er god. Det er det du gjør som gjør deg god.» - Malcolm Gladwell

GULL
Kr 299,-
30 dager

Totalt to eksempeltester

Tilsvarer 150 kr per eksempeltest

Tilgang i 30 dager

60 tilleggsoppgaver i grammatikk

PLATINA
Kr 899,-
60 dager

Totalt 9 eksempeltester

Tilsvarer 50 kr per eksempeltest

Tilgang i 60 dager

330 tilleggsoppgaver i grammatikk