Vilkår 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. De følgende vilkårene forklarer hvordan kjøperen kan bruke dette nettstedet (‘Tjenesten’). Referanse til nettstedet i dette tilfelle inkluderer det følgende: 

(https://www.norskproven.com, https://www.norskprøven.com) og alle tilknyttede websider.

Tjenesten og partene

Tjenesten betegnes av eksempeltester og oppgaver og betegnes som Norskproven.com. Det inneholder oppgaver i form av lese-, lytte-, grammatikk og skriveoppgaver og tilhørende eksempelsvar.  

Selger og eier av tjenesten er Norlango AS, org. nr.: 926 960 016 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og kjøper medlemskap, og betegnes i det følgende som ‘kjøper/kjøperen’, ‘bruker/brukeren’, ‘du/din(e)’.

Pris

Den oppgitte prisen for medlemskapet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har utført betaling til selgeren.

Ved å kjøpe tilgang til et medlemskap inngår du en bindende avtale med selger der du aksepterer og godtar å overholde disse brukervilkårene. Du bekrefter og godtar også at selgeren behandler dine personopplysninger i samsvar med selgers personvernpolicy.

Betalingen

For å få tilgang til medlemskapsnivået må betalingen utføres med en gang med bestillingen. Abonnement til medlemskapsnivået forhåndsbetales og utgjør en gangs betaling med en eller to måneder tilgang til tjenesten. 

Alle betalinger går gjennom en tredjeparts betalingsleverandør som selger samarbeider med, før de blir overført til selger.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av medlemskapet i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Angrerettsfristen begynner å løpe på datoen av kjøp av medlemskapsnivået. 

Selgeren forplikter seg til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. 

Innhold

Kjøperen bekrefter, innestår for og samtykker også i at ikke vil; kopiere, reprodusere, duplisere, modifisere, lage avledede verk fra, vise, publisere, distribuere, formidle, kringkaste, overføre, selge, leie, lease, låne, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte noe materiale og/eller deler av eller hele medlemskapet og tjenesten til en tredjepart (herunder, uten begrensning, visning og distribusjon av materialet via en tredjeparts nettsted) uten eksplisitt skriftlig samtykke fra selger.

Kjøperen bekrefter, innestår for og samtykker også i at kjøperen, og alle som kjøperen måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom kjøperens konto, ikke vil; (1) omfordele, omgå eller deaktivere et Innholdsbeskyttelsessystem eller digital rettighetsadministrasjonsteknologi som brukes i Tjenesten; (2) dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte redusere enhver tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) logge inn eller bruke Tjenesten ulovlig eller uautorisert eller på en måte som tyder på en tilknytning til selgerens produkter, tjenester eller merker.

Tjenesten kan inneholde hyperkoblinger eller referanser til andre tredjeparts nettsteder. Selgeren har ingen kontroll over tredjeparts nettsteder og tar ikke ansvar for innhold, materiale eller informasjon i dem. Visning av en hyperkobling og referanse til et tredjepartsnettsted utgjør ikke en godkjennelse av tredjeparts nettsteder, produkter eller tjenester. Kjøperens bruk av et tredjeparts nettsted er underlagt vilkårene og betingelsene for det tredjeparts nettstedet. Selgeren verifiserer ikke, godkjenner ikke eller er ansvarlig for nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten eller kvaliteten på innholdet på disse tredjeparts nettstedene og er ikke ansvarlig for kvaliteten på eller levering av produkter eller tjenester som tilbys, tilgjengeliggjøres, innhentes av eller annonseres på slike tredjeparts nettsider/sosiale medier.

Synspunktene, tankene og meningene som er uttrykt i alle oppgavene (f.eks lesetekstene/ intervjuene/ eksempelsvarene) publisert på Norskprøven.com, tilhører bare de involverte individene og representerer ikke nødvendigvis de bak selgeren. Selgeren er ikke ansvarlig og verifiserer ikke for nøyaktighet noen av informasjonen som er tilgjengelig på Norskproven.com. Hovedformålet med Norskproven.com er kun å gi eksempler på utdanning og praksis på norsk som et hjelpemiddel for forberedelsen til Norskprøven.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. 

Selgerens rettigheter og ansvar

Selgeren kan kontakte brukeren via e-post for å kommunisere om funksjonaliteten og innholdet i tjenesten eller vedrørende kampanjer eller lignende aktiviteter, produkter og hendelser som er relatert til tjenesten med mindre brukeren har avslått slik kontakt.

Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Kjøperen garanterer imidlertid ikke at tjenesten alltid vil være uten feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller forstyrrelser som påvirker tjenesten, vil selgeren ha mulighet til å rette opp disse uten at det foreligger kontraktsbrudd, det vil si brudd på Vilkårene. Selgeren har også rett til, innen rimelighetens grenser, å lukke Tjenesten, for eksempel for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.

Selgeren kan gjøre endringer i Vilkårene. Hvis endringer i Vilkårene er til ulempe til brukeren, blir dette formidlet av selgeren via en e-post senest (30) dager før endringene trer i kraft. Hvis forbrukeren fortsetter å bruke tjenesten, vil dette utgjøre din aksept av endringene. 

Selgeren kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade selgeren forårsaker som selgeren ikke med rimelighet kunne forutse da kjøperen begynte å bruke nettstedet, for eksempel hvis kjøperen mister inntekter, lønn, fortjeneste eller omdømme som et resultat av kjøperens bruk av nettstedet og / eller handlinger eller unnlatelser fra en tredjepart, for eksempel andre brukere av nettstedet, eller noe annet indirekte eller følgelig tap eller skade kjøperen kan pådra seg i forhold til nettstedet og dets innhold.

Brukerens rettigheter og ansvar

Med mindre annet er avtalt med selgeren, kan brukeren kun bruke innholdet i tjenesten for brukerens private, ikke-kommersielle bruk, dvs at et medlemskap kan ikke brukes for et publikum eller på et offentlig sted av flere.

Kjøperen forplikter seg til å ikke omgå eller forsøke å omgå tekniske eller andre begrensninger som er på plass for å hinder kopiering av Innholdet i Tjenesten, og å ikke kopiere, helt eller delvis, nettkurs eller annet Innhold i Tjenesten, selv for privat bruk.

Kjøperen kan bare være logget inn på en enhet (pc, pad eller mobiltelefon) om gangen. Hvis brukeren logger på en enhet mens brukeren er logget på en annen, blir brukeren automatisk logget ut på den første enheten og logget inn på enheten som er brukt.

Kjøperen er ansvarlig for at informasjonen som er oppgitt ved registrering, er korrekt, og at alle personopplysninger gitt til selgeren, inkludert kjøperens e-postadresse, er korrekte. Kjøperen er ansvarlig for å informere selgeren om enhver endring i opplysningene, spesielt kjøperens e-postadresse. Kjøperen godtar å ikke oppgi sin påloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til andre for bruk.

Med å kjøpe et medlemskap og bruke Tjenesten betyr det at kjøperen godtar disse vilkårene. 

Sist endret 13 mai, 2021.