Spørsmål og svar om Norskprøven

Her finner du Spørsmål og Svar angående Norskprøven.

De vanligste spørsmålene om Norskprøven

1. Hva er Norskprøven?

Norskprøven er for de som vil ha bevis på sitt språknivå, og består av fire deler: lytteprøve, leseprøve, skriveprøve og muntlig prøve. Trykk her for mer informasjon. 

2. Hva er det Norskprøven tester?

Norskprøven tester hvor flink du er i det norske språket. 

3. Hvilke temaer kan man treffe på i Norskprøven?

Det kan for eksempel være utdanning, bolig, helse, økonomi, arbeid, samfunn og miljø. Merk at prøven kun tester språket og ikke kunnskapene dine.

4. Kan man bruke hjelpemidler under Norskprøven?

Du kan ikke bruke hjelpemidler under prøven.

5. Når foregår den skriftlige Norskprøven? 

Norskprøven A1–A2–B1–B2 foregår fire ganger i året: vår (mars), sommer (mai/juni), høst (september) og vinter (desember).

Norskprøven C1 foregår to ganger i året: sommer og vinter.

6. Hvor mye koster det å ta Norskprøven?

Det avhenger av den enkelte kommunen. Prisen varierer fra NOK 300 til 2200. 

7. Når får man eksakt dato for Norskprøven etter at man har meldt seg opp til prøven? 

To uker før man skal ta prøven.

8. Hvor foregår Norskprøven? 

I den enkelte kommune.

9. Er det mulig å ta Norskprøven i utlandet?

Nei, det er kun mulig å ta Norskprøven i Norge. Hvis man ikke tilhører en kommune, eller hvis man er bosatt i utlandet, er det mulig å melde seg via Trondheim Voksenopplæring og voksenopplæringen for Øvre Eiker. 

10. Hva slags nivåer finnes det på Norskprøven?

Norskprøven har følgende nivåer: A1–A2, A2–B1, B1–B2, C1. Nivåene er fra Det felles europeiske rammeverket for språk.

11. Hva er den muntlige delen av Norskprøven?

Den muntlige prøven består av to deler, en samtaledel og en individuell del. Når du melder deg opp, kan du velge mellom nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2. Resultatet av prøven kan være høyere eller lavere enn det nivået du meldte deg opp til.

12. Hvor kan jeg øve på eksempeltester for Statsborgerprøven?

Statsborgerproven.com har 12 eksempeltester som gir deg den forberedelsen du trenger for å bestå Statsborgerprøven.

 

Oppdatert: 24.01.2023