Skriveprøve referat av et intervju

Her hører du et intervju eller en samtale. Du må skrive et referat som betyr at du bør skrive en tekst basert på intervjuet. Det er hovedpoenger (som heter momenter) som viser deg de viktigste aspekter fra intervjuet du må skrive om.

Intervjuet spilles av to ganger. Det er viktig at du har penn og papir tilgjengelig slik at testen blir så realistisk som mulig da du ikke har tilgang til pc under selve Bergenstesten.

Tips

Notater
Det er viktig å ta notater samtidig som du lytter til intervjuet. Dette kan du gjøre i løpet av første avspilling, andre avspilling eller begge. Det er lurt å bruke hovedpoengene når du skriver notatene.
Kladd ark og et svarark
Det legges vekt på at du referer intervjuet. Det er lurt å ikke blander inn egne meninger eller vurderinger.
Presisjon
Det er viktig å skrive en sammenhengende tekst og ikke bruk kulepunkter.

Skriveprøve er kun tilgjengelig for Sølv, Gull, Diamant og Platina medlemskap