Uttrykke egne meninger - Sett 1

Eksempelsvar

Hei,

Viser til arbeidet med ny T-bane i mitt nabolag. Dette er et veldig godt prosjekt, da vi virkelig trenger flere alternativer for offentlig transport. Likevel blir dette et langsiktig prosjekt over flere år som lager masse støy og støv. Det er viktig å iverksette tiltak for å minske støyen, siden det er mange barnefamilier som bor i området, og det er flere barn som sover i løpet av dagen. I tillegg finnes det et aldershjem, og det kan være svært belastende for beboerne å bli utsatt for masse lyd over en lang periode. Dessuten er ikke støv i lufta sunt for barn og eldre, og det kan skape pusteproblemer for de som er sensitive.

Jeg ser frem til å høre tilbake fra dere om det finnes tiltak for å håndtere støy og støv i forbindelse med byggingen.

Med vennlig hilsen,

Morten