Skriftlig framstilling nivå B1–B2

Delprøven i skriftlig framstilling B1-B2 har to oppgaver.
Du må svare på begge oppgavene for å få en vurdering.

Oppgave 1 - uttrykke egne meninger (80 ord eller mer)
Oppgave 2 - argumentere (cirka 250 – 350 ord)

Oppgave 2 har to ulike tema. Du skal bare skrive om ett av temaene: enten 2A eller 2B.

Du får to timer til å svare på oppgavene.

Tekstene du skriver, skal være ditt eget arbeid. Du kan bli tatt for fusk hvis du bruker noen andre sin tekst i svaret ditt.