Lytteøvelser Type 2 - Intervju 3 - Eksempelsvar

Bente jobber som KAM. En KAM jobber med et utvalg av de største kundene i avisen. Hun jobber med forskjellige prosjekter og strategier og har tett daglig kontakt med kunder.

For å bli en KAM bør man ha en bachelorgrad i for eksempel markedsføring. Det krever også en del erfaring innenfor mediebransje. Det viktigste er kanskje at man bør ha selgeren i seg og liker salg.

Bente liker best jobben fordi man jobber tett med kundene, det er variert og man ser resultatet sammen med kunden etterpå og at ideene kundene faller for igjen fungerer. Sammen jobber hun og kundene opp mot et godt resultat.

Hun gir et eksempel på hvordan papiravisen fortsatt er god markedsføring i forhold til internett da det er veldig mange som tror at papiravisen ikke fungerer lengre. I dag er det veldig populært med alt som er digitalt som for eksempel Google og Facebook, men de tradisjonelle virkemidlene lever fortsatt. Det er ikke slik da man kan se ut ifra de store annonsene i papiravisen at de fungerer. En sportsbutikk har store annonser hver lørdag og butikken fylles opp av kunder hver lørdag. Det skulle bare mangle da man har 155 000 lesere hver dag.

Bente liker ikke at det kan bli mye stress men hun synes at tidsfrister er spennende. Hun sier at dette er noe man blir vant til over tid.

Bente liker veldig godt å jobbe med mennesker og liker også å være kreativ med nye ideer og igjen jobbe ut om mot kunder er veldig spennende.

I Norge er folk de største på å lese og bruker mest tid på aviser. I sammenligning med hele Europa så er Norge en veldig lesende befolkning og på grunn av dette så tror Bente at papiravisene vil leve videre.

Bente sier at avisen jobber kontinuerlig med digitale løsninger på PC, nettbrett og mobil da den også finnes digitalt. Hun tror at kanskje om noen år så vil den digitale løsningen gradvis ta over papiravisen.

Hun synes at markedsføring gjennom sosiale medier er veldig populært, men man må vite hvilken modus brukeren har i forhold til sosiale medier da dette har mye å si. Spørsmålet er om kundene er der for å kjøpe varer eller se hva andre gjør og sosialisere med venner. Denne modusen er viktig for å søke informasjon og handle noe.

Som KAM er Bente mye ute og besøker kunder og er lite på kontoret, men er et støtteapparat tilbake på kontoret.