Lytteøvelser Type 2 - Intervju 11 - Eksempelsvar

Vi hører et intervju med Åse som er diakonal medarbeider. Hun forteller oss hvordan man blir medlem i den norske kirke og hvordan det er å være diakonal medarbeider.

I Norge så er det slik at de alle fleste er medlemmer i den norske kirke. Når man blir født så blir man ikke automatisk medlem men det som kalles tilhørig. Dersom du blir døpt så blir man medlem i den norske kirke eller så har man til man er 15 år tilhørighet i den norske kirke selv om man ikke er døpt. 15 år er den religiøse lav alder. Etter man er fylt 15 år så kan man bestemme selv om man vil være medlem av kirken eller ikke. Dette kan også gjøres på internett på kirken.no. Man kan melde seg inn eller melde seg av.

Åse forteller oss hva man driver med som diakonal medarbeider. Som diakonal medarbeider i den norske kirke driver man med hva den norske kirke arbeider i, møter mennesker, deltar med det der er i livet i sorg, glede og fortvilelse, usikkerhet eller fordi man trenger å møte mennesker.

For å bli diakonal medarbeider er det flere veier til denne karrieren ifølge Åse. Man må ha grunn utdannelse for eksempel sykepleier eller pedagog eller en annen høgskole utdannelse med 3-års varighet. Det er også en tilleggs utdannelse som er mer en kirkelig virksomhet med religion og psykologi. Det er flere muligheter for å bli diakonal medarbeider, men arbeidet er mye det samme.

Åse forteller at hun ikke vet hva som kommer til å skje i en dag som diakonal medarbeider. Det å møte de menneskene som kommer for eksempel besøke personer som er på sykehuset, som har blitt akutt syke, eller utsatt for et uhell. Hun bruker å introdusere seg selv til pasienter og sier at hun er her for å hjelpe. Åse har for eksempel tidligere vasket ned leiligheter, tømt kjøleskapet og pakket sammen sakene da de ikke kan gjøre det selv før de skal reise. Det kan hende at hun hjelper til å handle da ektefelle kan ikke gjøre det selv og andre praktiske oppgaver. Et annet eksempel er ungdommer som har vært ut på fest og har mistet penger, pass og billett. Det er små og store hendelser som Åse hjelpe til med i løpet av en dag.

Åse sier at hun har også vært ansatt som organist. Tittelen organist er ikke en beskyttet tittel slik at hvem som helst kan kalles organist. Man må ikke ha en formell utdannelse for å kalles seg organist. En kantor derimot er en beskyttet tittel og da trenger man en Mastergrad innenfor musikk selv om de gjør mye av det samme. Åse forteller oss at hun har spilt i 50 år. En organist gjør mange forskjellige oppgaver i hverdagen og det er en spennende stilling. Som organist i den norske kirke driver man med å spille musikk, for eksempel i begravelser. Man skal spille musikk som familien og etterlatte kjenner seg igjen i, man skal spille musikk som avspeiler den som har gått bort og som oftest har de etterlatte et ønske om hva skal spilles og man prøver å imøtekomme det så godt man kan. Ofte driver man med kor og ofte drar man til andre institusjoner for å spille musikk. Det er også vielser og gudstjenester.  

Til slutt forteller Åse oss hva hun liker mest med å jobbe her i Tenerife som er å møte interessante mennesker som hun synes at det er det mest interessante i livet.