Klikk på synonym - Sett 1

Les teksten og skriv ordet som betyr omtrent det samme som ordet i oppgaven. Setningen skal fortsatt være riktig dersom man bytter ordet.

.

Kilde: Bunadsolv.no. (2016). Om Bunader og Bunadsølv. [Internett] Tilgjengelig fra: http://www.bunadsolv.no/historie.htm [Lest 10.april 2020].