Velkommen til Norges største database for deg som skal øve til Norskprøven nivå B1–B2

Gratis eksempeltest for Norskprøven B1–B2 finner du her!

Leseforståelse (B1–B2)

Delprøven i leseforståelse B1–B2 har fire oppgaver.

«Flervalgsoppgaver – lang og kort» inneholder 9 flervalgsoppgaver.

«Lukeoppgave» inneholder 8 «luker» der det mangler noe.

«Klikk ord (Hvilken person)» inneholder 5 oppgaver.

«Klikk på synonym» inneholder 7 oppgaver.

 

Lytteforståelse (B1–B2)

Delprøven i lytteforståelse B1–B2 har to oppgaver.

«Flervalgsoppgave – to avspillinger» inneholder 8 samtaler og meldinger.

«Flervalgsoppgave – én avspilling» inneholder 19 samtaler og meldinger.

Skriftlig framstilling (B1–B2)

Delprøven i skriftlig framstilling B1–B2 har to oppgaver.
Du må svare på begge oppgavene for å få en vurdering.

Oppgave 1 uttrykke egne meninger (80 ord eller mer).
Oppgave 2 argumentere (cirka 250–350 ord).

Oppgave 2 har to ulike temaer. Du skal bare skrive om ett av temaene: enten 2A eller 2B.

 

Grammatikk og ordforråd

BONUSOPPGAVE!

Delprøven i grammatikk og ordforråd inneholder 330 oppgaver fordelt på 11 sett.