Velkommen til Norges største database for deg som skal øve til Norskprøven nivå B1-B2.

Demo finner du her!

 

 

Leseforståelse Type 1

Leseforståelse Type 1 tester din evne til å forstå skriftlig informasjon og inneholder flervalg oppgaver. Du må fylle ut de manglende ordene i teksten slik at de er riktig både i forhold til grammatikk og innhold.

Leseforståelse Type 2

Leseforståelse Type 2 tester også din evne til å forstå tekst. Her skal du lese en tekst og deretter svare på 7 spørsmål. Det er viktig å svare kort og konsist.

Lytteforståelse Type 1

Lytteforståelse Type 1 tester din evne til å forstå muntlig informasjon. Øvelsen inneholder 25 samtaler og meldinger med flervalgsoppgaver. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.

Lytteforståelse Type 2

Lytteforståelse Type 2 tester din evne til å forstå et intervju. Du får høre et intervju to ganger og du må skrive et referat i løpet av 45 minutter. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.

Øvelser innenfor grammatikk og ordforråd

I denne delen vil du bli testet innenfor forskjellige deler av grammatikk, ord og spesielle uttrykk. Du vil totalt finne 330 forskjellige oppgaver innenfor grammatikk og ordforråd. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver som forbedrer dine ferdigheter innenfor skriftlig framstilling.

Skriftlig framstilling

Her kan du velge en av to forskjellige emner. Du får to timer til å skrive et sammenhengende essay på rundt 350 ord basert på emnet du velger.