Lytteforståelse Referat - Intervju 8 - Eksempelsvar

Åge, som er sjømannsprest på Tenerife, forteller ved starten av intervjuet om Sjømannskirkens historie. Alt begynte for litt over 150 år siden da en norsk prest, som ble kalt den store Johan, var på besøk i Skottland. Han skjønte at ingen tok imot norske sjømenn som havnet i utlandet. Presten fikk et kall, han kjente med en gang at han hadde et oppdrag fra Gud. Tilbake i Bergen overbeviste han venner, bekjente og noen med penger om at de måtte gjøre noe for sjøfolk ute i verden. Etter hvert bygget han og hans støttespillere opp små institusjoner flere steder på kysten i utlandet, utstyrt med en prest og et kirkelig tilbud for norsk sjøfolk. I nyere tid er Sjømannskirken dessuten den offisielle norske kirken i utlandet.

På Tenerife er Sjømannskirken først og fremst en slags turistkirke. Omtrent 100 000 nordmenn kommer til Tenerife hvert år, de fleste med fly, og mange ønsker å møte et kirkelig tilbud. Av og til kommer noen som ønsker å døpe et barn, men det dreier seg mest om kveldsaktiviteter. Sjømannskirken på Tenerife tilbyr derfor ikke bare gudstjenester, men også kulturelle arrangementer med en kirkelig bakgrunn.

Åge ble prest ved Sjømannskirken på grunn av barna. Han forteller hele historien: Da hans fire barn begynte å spørre pappaen hvorfor alle i verden drar til Syden, måtte han innse at han ikke hadde råd til å finansiere slike feriereiser med sin store familie. Han pratet med kona si om utfordringen og bestemte seg for å søke på en ledig stilling som sjømannsprest i Texas. Texas er jo på samme høyde med for eksempel Egypt, slik at barna hans ville trives godt når de levde i Syden året rundt. Familien bodde i Texas i fire år, og etterpå var de i en periode i Rotterdam. Da barna ble store, bestemte paret seg for å fortsette livet ved Sjømannskirken på Tenerife.

Veien til å bli prest er ganske lang. Det tår seks år å utdanne seg til teolog ved et universitet. I løpet av disse årene blir man kjent med kirken og Bibelen, man lærer seg mye om moral og hva kirken tror på. I tillegg får man innsikt i en del andre fag, samtidig som man lærer seg språk. Åge forteller at han lærte seg gresk, hebraisk og latin. Etter å ha tatt eksamen trenger man en stilling for å bli prest. Det vil si at man blir ordinert.

Åge viser til flere forskjeller mellom Texas og Tenerife når det gjelder Sjømannskirken. I Texas driver Sjømannskirken i veldig stor grad med hjemmeværende mødre. Grunnen til dette er at det er ganske typisk at mannen har jobb, mens kona ikke har arbeidstillatelse. Derfor trenger disse godt utdannede norske kvinnene noe å drive med. I tillegg finnes det tilbud for barn. Som følge av dette blir Sjømannskirken i Texas en slags familiekirke med en stor andel av kvinneforeninger. På Tenerife derimot finnes det ikke familier fra Norge. Unge familier velge heller Mallorca eller Gran Canaria. På Tenerife finnes det flest norske pensjonister – litt eldre mennesker, noe som gjør at Åge kan føle seg ung, forteller han med et smil.

Det som er spennende med å jobbe som sjømannsprest, er at nordmenn i utlandet er litt annerledes enn nordmenn hjemme, fremhever Åge til slutt. Det finnes flere som ikke går i kirken hjemme, men er med her på Tenerife, sier han. Spørsmålet om hva naboene tenker, forsvinner i utlandet.