Lytteforståelse Referat - Intervju 3 - Eksempelsvar

Bente jobber som KAM. En KAM jobber med et utvalg av de største kundene i avisen. Hun jobber med forskjellige prosjekter og strategier og har tett daglig kontakt med kunder.

For å bli en KAM bør man ha en bachelorgrad i for eksempel markedsføring. Det krever også en del erfaring fra mediebransjen. Det viktigste er kanskje at man bør ha selgeren i seg og like salg.

Bente liker jobben fordi man jobber tett med kundene, fordi det er variert, og fordi man ser resultatet sammen med kunden etterpå og at ideene kundene faller for, fungerer. Sammen jobber hun og kundene opp mot et godt resultat.

Hun gir et eksempel på hvordan papiravisen fortsatt er god markedsføring sammenlignet med internett, for det er veldig mange som tror at papiravisen ikke fungerer lenger. I dag er det veldig populært med alt som er digitalt, som for eksempel Google og Facebook, men de tradisjonelle virkemidlene lever fortsatt. Man kan se ut ifra de store annonsene i papiravisen at de fungerer. En sportsbutikk har store annonser hver lørdag, og butikken fylles opp av kunder hver lørdag. Det skulle bare mangle når man har 155 000 lesere hver dag.

Bente liker ikke at det kan bli mye stress, men hun synes at tidsfrister er spennende. Hun sier at dette er noe man blir vant til over tid.

Bente liker veldig godt å jobbe med mennesker og liker også å være kreativ og å komme opp med nye ideer, og sier at det å jobbe ut mot kunder er veldig spennende.

Folk i Norge er blant de som bruker mest tid på aviser. Sammenlignet med hele Europa er Norge en befolkning som leser, og Bente tror at papiravisene vil leve videre på grunn av dette.

Bente sier at avisen kontinuerlig jobber med digitale løsninger på PC, nettbrett og mobil, da den også finnes digitalt. Hun tror at den digitale løsningen gradvis vil ta over papiravisen om noen år.

Hun synes at markedsføring gjennom sosiale medier er veldig populært, men man må vite hvorfor en person bruker sosiale medier, da dette har mye å si. Spørsmålet er om kundene er der for å kjøpe varer, eller om de er der for å se hva andre gjør, og sosialisere med venner.

Som KAM er Bente mye ute og besøker kunder og er lite på kontoret, men det er et støtteapparat tilbake på kontoret.