Leseforståelse Type 2

Tekst 1

Sølv, Gull, Diamant og Platina

Tekst 2

Sølv, Gull, Diamant og Platina

Tekst 3

Sølv, Gull, Diamant og Platina

Tekst 4

Sølv, Gull, Diamant og Platina

Tekst 5

Gull, Diamant og Platina

Tekst 6

Gull, Diamant og Platina

Tekst 7

Gull, Diamant og Platina

Tekst 8

Gull, Diamant og Platina

Tekst 9

Gull, Diamant og Platina

Tekst 10

Gull, Diamant og Platina

Tekst 11

Diamant og Platina

Tekst 12

Diamant og Platina

Tekst 13

Diamant og Platina

Tekst 14

Diamant og Platina

Tekst 15

Diamant og Platina

Tekst 16

Diamant og Platina

Tekst 17

Diamant og Platina

Tekst 18

Diamant og Platina

Tekst 19

Diamant og Platina

Tekst 20

Diamant og Platina

Tekst 21

Diamant og Platina

Tekst 22

Diamant og Platina