Velkommen til Norges største database for deg som skal øve til Norskprøven nivå B1–B2

Demoen finner du her!

 

 

Leseforståelse Type 1

Leseforståelse Type 1 tester din evne til å forstå skriftlig informasjon og inneholder flervalgsoppgaver. Du må fylle ut de manglende ordene i teksten slik at de er riktige både med tanke på grammatikk og innhold.

Leseforståelse Type 2

Leseforståelse Type 2 tester også din evne til å forstå tekst. Her skal du lese en tekst og deretter svare på 7 spørsmål. Det er viktig å svare kort og konsist.

Flervalgsoppgave – to avspillinger

Flervalgsoppgave – to avspillinger tester din evne til å forstå muntlig informasjon. Øvelsen inneholder 8 samtaler og meldinger med flervalgsoppgaver. Her finner du totalt 10 sett med slike oppgaver.

Flervalgsoppgave – en avspilling

Flervalgsoppgave – en avspilling tester din evne til å forstå muntlig informasjon. Øvelsen inneholder 19 samtaler og meldinger med flervalgsoppgaver. Her finner du totalt 10 sett med slike oppgaver.

Lytteforståelse Referat

Lytteforståelse Referat tester din evne til å forstå et intervju. Du får høre et intervju to ganger, og du må skrive et referat i løpet av 45 minutter. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.

Øvelser innenfor grammatikk og ordforråd

I denne delen vil kunnskapen din om forskjellige deler av grammatikk, ord og spesielle uttrykk bli testet. Du vil totalt finne 330 forskjellige oppgaver innenfor grammatikk og ordforråd. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver som forbedrer dine skriftlige framstillingsevner.

Skriftlig framstilling

Her kan du velge ett av to forskjellige emner. Du får to timer til å skrive et sammenhengende essay på rundt 350 ord basert på emnet du velger.