Leseprøve Første Tekst

Vikingtiden

Angrepet på Lindisfarne i Nord-England i 793 -Eks.- ofte som innledningen av vikingtiden, og Harald Hardrådes fall ved Stamford Bridge i 1066 som det siste vikingtoktet. Vikingtiden innleder det som -1- som «historisk tid» i norsk historie, forstått som den første perioden vi har skriftlige kilder til.

Betydningen av ordet «viking» er-2-. Det kan bety «en fra Viken» (Oslofjordsområdet), men også en som kommer fra en vik.

En forutsetning for vikingferdene var seilførende skip, noe som gjorde det mulig å forsere lengre havstrekninger. Vikingskipet kunne -3- seile hurtig og var uten senket kjøl, slik at det enkelt kunne føres opp grunne elver og trekkes over land.

En annen forutsetning for utfarten var et befolkningsoverskudd. Rundt to tusen stad- og set-gårder ble -4- i vikingtiden og vitner om en sterk befolkningsvekst. Bedre teknologi gjorde det mulig å dyrke opp tyngre jord. Noen steder, særlig på Vestlandet, var det likevel knapt med jord, og dermed mennesker som var motiverte for å søke nye -5-.

 

Orning, H. J. (26. januar 2016). Norges historie – Store norske leksikon [Internett], Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/Norges_historie#menuitem6 [Lest 10.oktober 2016].


FØRSTE TEKST

“VIKINGTIDEN”

Det er tre forskjellige svaralternativer til hver del i teksten. Merk at kun et alternativ er rett. Trykk på den du mener er rett.

Eksempel:

  • regnes
  • gjelder
  • angår