Hvordan er Norskprøven bygd opp?

Hvordan er den skriftlige delen av Norskprøven bygd opp?

 

Den skriftlige Norskprøven B1–B2 inneholder tre deler:

 • leseprøve som varer 75 minutter
 • lytteprøve som varer 30–60 minutter
 • skriveprøve som varer 90 minutter for nivå A1–A2 og A2–B1 og 120 minutter for nivå B1–B2.
Leseprøve

Leseforståelse inkluderer fem forskjellige typer leseoppgaver på nivå B1–B2:

 • Flytt avsnitt: Her må man sette avsnittene i riktig rekkefølge slik at teksten henger sammen. Teksten starter med det avsnittet som er på toppen, og derfor ikke kan flyttes.
 • Flervalgsoppgaver – lang og kort: Man får lese en tekst og velge riktig svar ut ifra fire alternativer.
 • Lukeoppgave: Her er det en tekst med «luker» der det mangler et ord eller et uttrykk. Man må velge det riktige svaret ut fra fire alternativer.
 • Klikk ord (Hvilken person): Man må lese fem forskjellige tekster og svare på fem spørsmål om hvilken person som er riktig svar.
 • Klikk på synonym: Her får man et ord eller uttrykk, og man må finne ordet eller uttrykket i den gitte teksten som har samme betydningen. Setningen bør være riktig, og betydningen bør være den samme.
Lytteprøve

Lytteforståelse inkluderer tre forskjellige typer leseoppgaver på nivå B1–B2. Man får også oppgaver i forprøvene på nivå A1 og A2.

 • Flervalgsoppgave – to avspillinger: Lydopptaket spilles to ganger, og man får velge riktig svar ut ifra svaralternativene.
 • Flervalgsoppgave – én avspilling: Lydopptaket spilles kun én gang, og man får velge riktig svar ut ifra svaralternativene.
 • Lukeoppgave: Man hører på fire forskjellige personer som prater om et emne, og må svare på to spørsmål for hver person. Spørsmålene er «Hvem er personen?» og «Hva uttrykker personen?», og det er svaralternativer.
Skriveprøve

Skriftlig framstilling inneholder to oppgaver:

 • Uttrykke egne meninger: Man må skrive en e-post om et gitt tema. Anbefalt lengde på teksten er minst 80 ord eller mer.
 • Argumentere: Man får velge mellom to emner og bør skrive rundt 250–350 ord. Når man jobber med denne oppgaven, er det viktig at man starter teksten med å presentere emnet først. Deretter kommer det diskusjon for og mot temaet, og til slutt begrunner man sine meninger.

 

Hvordan er den muntlige delen av Norskprøven bygd opp?

Hvordan er den muntlige delen av Norskprøven bygd opp?

Den muntlige delen av Norskprøven B1–B2 inneholder tre oppgaver:

 • Uttrykke synspunkter/meninger: Her skal man snakke alene om et gitt emne.
 • Utveksle synspunkter/meninger: Her prater man sammen med en annen kandidat om et emne.
 • Argumentere: Her blir det gitt en påstand som kandidaten må prate om alene ved å uttrykke sitt synspunkt og begrunne det.

 


Norskprøven.com har først og fremst som mål å hjelpe deg med forberedelsene til den skriftlige delen (leseprøve, lytteprøve og skriftlig framstilling).
Norskprøven.com er kun for de som ønsker å ta høyere nivå, altså B1–B2, og oppgavene er på nivå B2. Dette kommer til å oppleves som å være vanskeligere enn selve eksamen, hvor forprøvene er på nivå A1 og A2 (lytteprøven) og noen av oppgavene er på nivå B1.

Hvis du ser etter praktiske tips og triks til Norskprøven, klikk her.