HVA ER NORSKPRØVEN?

Bergenstesten format og struktur, Hva er Bergenstesten?

På slutten av 1980 tallet ble starten på Norsk Språktest og et samarbeid mellom Studieforbundet Folkeuniversitet og Universitet i Bergen.
Frem til 2014 var det tre forskjellige tester i norsk for voksne innvandrere: Bergenstesten(Test i Norsk-høyere nivå, se www.bergenstest.com dersom du skal ta denne), Norskprøve 2 og Norskprøve 3.

Selve Norskprøven kom i 2014 og erstattet Norskprøve 2 og Norskprøve 3.

Hovedmålet med Norskprøven er å gi innvandrere som trenger dokumentasjon på sin språkferdighet i Norsk i forhold til utdanning eller jobb i Norge.

Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres to ganger i året i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utviklingen av Norskprøven. Det er mulig å ta en skriftlig eller muntlig prøve. Det finnes forskjellige nivåer av Norskprøven også kalt CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Nivåene for Norskprøven er A1-A2-B1-B2. Bergenstesten er nivå B2-C1. Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1 og nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2. Nivå B1 tilsvarer Norskprøve 3. Nivå B2 gir deg grunnlaget for opptak til høyere utdanning i Norge.

Norskproven.com er kun for de som ønsker å ta høyere nivå, altså B1-B2.

Nå man skal ta Norskprøven, så må man velge nivå. Du kan velge mellom A1-A2, Nivå A2-B1 eller B1-B2.
Den skriftlige Norskprøven har tre deler. En lytteprøve som varer fra 25-50 minutter, en leseprøve som varer 75 minutter og en skriveprøve som varer 90 minutter for nivå A1-A2 og 120 minutter for nivå B1-B2. Lytteprøven er adaptiv og tilpasser seg nivået du er på. I tillegg så varierer antallet oppgaver du får ut fra svarene du gir. Det betyr at dersom du svarer riktig, får du flere og vanskeligere oppgaver. I tillegg vil lytteprøven bli lenger jo flere riktige svar du får. Lytteøvelsene i Norskprove.com har et nivå på B2-C1.

Den muntlige delen av Norskprøven er delt inn i en samtaledel og individuell del. Her må du velge mellom A1-A2, nivå A2-B1 eller nivå B1-B2 når du melder deg opp til eksamen. Varigheten er mellom 20 til 30 minutter.

Visste du at dersom du tar den skriftlige delen av Norskprøven nivå B2 i Mai/Juni og får prøvebeviset, så kan du ettersende dette til samordna opptak ved å opplyse kandidatnummeret ditt. Det betyr at du kan søke studie og deretter ta Norskprøven i Mai/Juni og dersom du består så er dette gyldig som bevis på at du kan norsk og er derfor kvalifisert til å ta studier.

Norskproven.com har som mål først og fremst å hjelpe deg med forberedelsene til den skriftlige delen (Skriftlig test). 

Ønsker du noen tips i forhold til selve Norskprøven, ta en kikk her.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen teamet fra Norskproven.com

27.06.2018

Innhold på den skriftlige Norskprøven:

Lytteprøve

25-50 minutter

Leseprøve

75 minutter

Skriveprøve

90 minutter for A1-A2 

120 minuter for B1-B2

Ekstra for Norskproven.com: Grammatikk, ord og uttrykk

For å styrke dine egenskaper til å skrive norsk

For å prøve vår demo, trykk her.

Nedenfor finner du offisiell informasjon fra Kompetanse Norge sine nettsider om hvordan du melder deg på til Norskprøven