HVA ER NORSKPRØVEN?

Bergenstesten format og struktur, Hva er Bergenstesten?

Norskprøven stammer fra Norsk språktest som kom i gang på slutten av 1980-årene som et resultat av et samarbeid mellom Studieforbundet Folkeuniversitetet og Universitet i Bergen.
Frem til 2014 var det tre forskjellige tester i norsk for voksne innvandrere: Bergenstesten (Test i norsk – høyere nivå, se www.bergenstest.com dersom du skal ta denne), Norskprøve 2 og Norskprøve 3.

Norskprøven kom i 2014 og erstattet Norskprøve 2 og Norskprøve 3.

Hovedmålet med Norskprøven er å gi innvandrere som skal arbeide eller ta utdanning i Norge, dokumentasjon på sine språkferdigheter i norsk.

Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres to ganger i året i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utviklingen av Norskprøven. Det er mulig å ta en skriftlig eller en muntlig prøve. Det finnes forskjellige nivåer av Norskprøven, også kalt CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Nivåene for Norskprøven er A1–A2–B1–B2. Bergenstesten er B2–C1-nivå. A1-nivå tilsvarer den gamle Norskprøve 1, og A2-nivå tilsvarer den gamle Norskprøve 2. B1-nivå tilsvarer Norskprøve 3. B2-nivå gir deg grunnlaget for opptak til høyere utdanning i Norge.

Norskproven.com er kun for de som ønsker å ta høyere nivå, altså B1–B2.

Når man skal ta Norskprøven, må man velge nivå. Du kan velge mellom A1–A2, A2–B1 eller B1–B2.

Den skriftlige Norskprøven har tre deler. En lytteprøve som varer fra 25–50 minutter, en leseprøve som varer 75 minutter, og en skriveprøve som varer 90 minutter for nivå A1–A2 og 120 minutter for nivå B1–B2. Lytteprøven er adaptiv og tilpasser seg nivået du er på. I tillegg varierer antall oppgaver du får, ut fra svarene du gir. Det betyr at dersom du svarer riktig, får du flere og vanskeligere oppgaver. I tillegg vil lytteprøven bli lengre jo flere riktige svar du gir. Lytteøvelsene på Norskproven.com har et nivå på B2–C1.

Den muntlige delen av Norskprøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Her må du velge mellom A1–A2, A2–B1 eller B1–B2 når du melder deg opp til eksamen. Varigheten er 20 til 30 minutter.

Visste du at dersom du tar den skriftlige delen av Norskprøven nivå B2 i mai/juni og får prøvebeviset, så kan du ettersende dette til Samordna opptak ved å opplyse om  kandidatnummeret ditt. Det betyr at du kan søke studium og deretter ta Norskprøven i mai/juni, og dersom du består, er dette gyldig som bevis på at du kan norsk og derfor er kvalifisert til å studere i Norge.

Norskproven.com har først og fremst som mål å hjelpe deg med forberedelsene til den skriftlige delen (Skriftlig test). 

Ønsker du noen tips når det gjelder Norskprøven, ta en kikk her.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen Norskproven.com-teamet!

31.01.2022

Innhold på den skriftlige Norskprøven:

Lytteprøve

25-50 minutter

Leseprøve

75 minutter

Skriveprøve

90 minutter for A1-A2 

120 minuter for B1-B2

Ekstra for Norskproven.com: Grammatikk, ord og uttrykk

For å styrke dine egenskaper til å skrive norsk

For å prøve vår demo, trykk her.

Nedenfor finner du offisiell informasjon fra Kompetanse Norge sine nettsider om hvordan du melder deg på til Norskprøven