HVA ER NORSKPRØVEN?

Generelt om hva Norskprøven er

Bergenstesten format og struktur, Hva er Bergenstesten?

Norsk Språktest kom i gang på slutten av 1980-årene og var et samarbeid mellom Studieforbundet Folkeuniversitetet og Universitetet i Bergen. Fram til 2014 var det tre forskjellige tester i norsk for voksne innvandrere: Bergenstesten (Test i Norsk – høyere nivå), Norskprøve 2 og Norskprøve 3. Bergenstesten ble avviklet høsten 2022. Selve Norskprøven kom i 2014 og erstattet Norskprøve 2 og Norskprøve 3.

Hovedmålet med Norskprøven er å gi innvandrere som skal arbeide eller ta utdanning i Norge, dokumentasjon på sine språkferdigheter i Norsk.

Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres fire ganger i året i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utviklingen av Norskprøven. Det er mulig å ta en skriftlig eller muntlig prøve. Det finnes forskjellige nivåer av Norskprøven, også kalt CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Nivåene for Norskprøven er A1–A2, A2–B1, B1–B2 og C1.

  • nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
  • nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
  • nivå B1 tilsvarer Norskprøve 3
  • nivå B2 gir deg grunnlaget for opptak til høyere utdanning i Norge
  • det finnes også Norskprøve C1.

Norskprøven A1–A2–B1–B2

Den skriftlige Norskprøven har tre deler:

  • lytteprøve som varer 30–60 minutter
  • leseprøve som varer 75 minutter
  • skriveprøve som varer 90 minutter for nivå A1–A2 og A2–B1 og 120 minutter for nivå B1–B2

Den muntlige delen av Norskprøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Varigheten er 20 til 30 minutter.

Når man skal ta Norskprøven, må man velge nivå. Du kan velge mellom A1–A2-nivå, A2–B1-nivå eller B1–B2-nivå for skriveprøven og den muntlige delen. Lese- og lytteprøvene er adaptive og måler flere nivåer, og derfor trenger man ikke å velge nivå for leseprøven og lytteprøven.

På leseprøven og lytteprøven kan man få A1, A2, B1 eller B2.

Man kan ikke få et høyere resultat enn nivået for prøven for skriftlig framstilling, men det kan hende at resultatet for den muntlige prøven blir lavere eller høyere enn det valgte nivået.

Norskprøven C1

Norskprøven C1 har en annen struktur enn Norskprøven A1–A2–B1–B2. Den består av to deler som kan tas uavhengig av hverandre:

  • lytteforståelse og skriftlig framstilling som varer 2,5 time
  • leseforståelse og muntlig kommunikasjon der man får 30 minutter forberedelsestid fulgt av 15–20 minutter eksaminasjon

Her får man kun oppgaver på C1-nivå, og resultatet blir C1 eller ikke bestått.

Denne nettsiden har først og fremst som mål å hjelpe deg med forberedelsene til den skriftlige delen (leseprøve, lytteprøve og skriftlig framstilling).

Norskprøven.com er kun for de som ønsker å ta høyere nivå, altså B1–B2, og oppgavene er på nivå B2. Dette kommer til å oppleves som å være vanskeligere enn selve eksamen, hvor forprøvene er på nivå A1 og A2 (lytteprøven) og noen av oppgavene er på nivå B1.

For å prøve vår gratis eksempeltest, trykk her.