Eksempelsvar Skriftlig framstilling

Sett 1, Oppgave 1

Bør Norge fjerne de forskjellige dialektene?

I dagens samfunn er mange opptatt av at Norge bør fjerne de forskjellige dialektene. Media skriver ofte om positive og negative sider ved det å ha forskjellige dialekter her i landet. I dag er det slik at Norge har to skriftlige språknormer, bokmål og nynorsk.  

Folk i Norge har forskjellige dialekter. Nesten hver by i Norge har sin egen dialekt som kan være forskjellig fra andre områder i landet. Dialektene har stort sett betydelige forskjeller når det gjelder uttale, ordforråd og syntaks.

Et argument mange bruker for å ville fjerne de ulike dialektene i Norge, er at det kan være en trygghet for den skriftlige delen av språket. Dette er fordi dialektene kan påvirke det norske skriftspråket negativt. Dette kommer av at skriftspråket har endret seg og har fått mange nye ord som med tiden har kommet gjennom dialektene. Så det kan være bra å bruke de skriftlige språkene i den muntlige formen også.

Et annet argument mange bruker for å fjerne de forskjellige dialektene, er at det kan bli lettere å lære det norske språket for de som har utenlandsk bakgrunn. Norge er et flerkulturelt land der det bor en del innvandrere som har vansker med å snakke og forstå de forskjellige norske dialektene. Dette bidrar til negative konsekvenser for innvandrere når det gjelder integrering, det å finne en jobb, kommunisere med nordmenn og å bli en del av samfunnet.

En negativ side ved å fjerne de forskjellige dialektene i Norge kan være at dialekter er en tradisjon i Norge. Det er folk som har vokst opp med forskjellige dialekter, og hver enkelt kan være stolt av sin dialekt som et kjennetegn på det stedet som han/hun kommer fra. Det dreier seg om identiteten til mange folk.

I tillegg kan det være vanskelig og slitsomt for mange nordmenn å snakke bare bokmål eller nynorsk. Spesielt for eldre som har brukt dialekten sin hele sitt liv, kan det være svært vanskelig. Man lærer å snakke før man lærer å skrive når man vokser opp. Det betyr at man som regel lærer dialekten først.

Som denne teksten har vist, er det mange ulike meninger om å fjerne de forskjellige dialektene i Norge. Etter min mening er det positivt å ikke ha forskjellige dialekter her til lands, fordi jeg som en innvandrer som bor i Norge, har lettere for å lære språket uten de forskjellige dialektene – og slik er det kanskje for de fleste innvandrere.