Argumentere sett 1

Tips

For å gjøre øvingen så realistisk som mulig er det lurt å bruke penn og papir eller et skriveprogram uten retting av ord og grammatikk.

Her får du to forskjellige emner som du kan velge mellom. Du bør skrive en tekst om emnet du har valgt. Teksten din må inneholde en introduksjon hvor du må presentere emnet, uten å uttrykke din egen mening. Her kan du bruke fakta eller informasjonen under «Kildestoff». Den neste delen må brukes til å diskutere emnet og uttrykke din mening og dine argumentasjoner for den.

Egne meninger

Det legges mer vekt på at du skriver korrekt norsk, enn hva din egen mening er. Det er derimot viktig å begrunne meningen din.

Presentasjon av emnet

Du kan bruke opplysningene under «Kildestoff». Husk at du må bruke dine egne ord, ikke bare kopiere kildestoffet. Du kan bruke andre fakta eller generelle opplysninger du vet angående emnet.

Presisjon

Skriv så tydelig som mulig slik at sensor får en lett oppgave med å rette besvarelsen.

 

Oppgaven

Du har rundt 120 minutter på å skrive et essay på ca. 350 ord om ett av de følgende emnene:


1. Bør Norge fjerne de forskjellige dialektene?

Kildestoff 1: I Norge finner vi mange ulike dialekter, varianter av norsk talemål som brukes innenfor et geografisk område. Norge har ikke et offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i de aller fleste sammenhenger.

Kilde: https://snl.no/dialekter_i_Norge (merk at dette er kun referansen og skal ikke brukes til oppgaven)

Kildestoff 2: I dagens Norge er det en del dialekt forskjeller som er i ferd med å viskes ut. Dette skyldes i stor grad endringer i bosetningsmønsteret, og at mennesker med ulikt talemål bor i samme område, hvor de påvirker hverandre sosialt og språklig. I tillegg fører ny teknologi til at folk får kontakt med flere ulike dialekter og språkvarianter.

Kilde: https://snl.no/dialekter_i_Norge (merk at dette er kun referansen og skal ikke brukes til oppgaven)

2. Er digitalisering i skolen bra - uten skjerm eller med nettbrett i klasserommet?

Kildestoff 1: Digitaliseringen av skole-Norge har pågått i mange år. Fordelingen av digitale enheter i den norske skolen ser omtrent slik ut:
Videregående skole - alle elever har sin egen datamaskin (unntaksvis nettbrett)
Ungdomsskolen - over 2 av 3 har sin egen datamaskin eller nettbrett
Barneskolen - over halvparten har sin egen datamaskin eller nettbrett

Kilde: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kunnskapsbase/stengte-skoler-digital-hjemmeundervisning/nye-veier-og-varige-spor/leremidler-og-teknologi/ (merk at dette er kun referansen og skal ikke brukes til oppgaven)

 

Kildestoff 2: I Norge er det 29 prosent som ikke fullfører videregående skole. Elever med nedsatt funksjonsevne er overrepresentert. En ny rapport peker på at innføring av teknologi kan bygge ned barrierer i skolehverdagen, øke inkludering, trivsel og læringsutbytte. Dette kan igjen redusere frafallet og spare samfunnet for store kostnader.

Referanse: https://www.statped.no/statpedmagasinet/statpedmagasinet-2-2016/teknologi/teknologi-kan-redusere-frafall-i-skolen/ (merk at dette er kun referansen og skal ikke brukes til oppgaven)