Grammatikk, ord og uttrykk

Her får du 30 par setninger. Du må fylle ut det som mangler i den ene setningen slik at de to setninger betyr ca det samme.

Når du er ferdig med oppgaven så sjekkes svaret opp mot en automatisk fasit. Noen oppgaver har flere mulige svar, men det gis ett svar eksempel for hver oppgave. Svaret må være riktig også i forhold til rettskriving. 

Tips

Grammatikk
Det er viktig å ha god forståelse av norsk grammatikk og i tillegg beherske grammatikken veldig godt for å klare denne oppgaven.
Hva det legges vekt på!
De forskjellige aspektene av grammatikken er viktig her – bøyningen av substantiver, verbtid, idiomer osv.
Presisjon
Det legges vekt på at du skriver korrekt norsk.