Eksamensdagen - den skriftlige delen av Norskprøven

Hvordan foregår den?

På eksamensdagen må kandidatene ankomme i god tid før eksamen starter. Sørg for at du tar med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort) og ditt kandidatnummer som ble tilsendt til deg. Dette blir sjekket før eksamen begynner.

Kandidatene må slå av mobiltelefonene sine og sette sine eiendeler på spesifikk plass i eksamenslokalet.

Den skriftlige delen av Norskprøven består av tre deler. En lytteprøve som varer mellom 25-50 minutter. En leseprøve som varer 75 minutter. En skriveprøve som varer 90 minutter på nivå A1-A2 og A2-B1. For B1-B2 varer skriveprøven 120 minutter.

Eksempler for skriveprøven er som følger

skriftlig del av norskprøven

For A1-A2 kan du få spørsmål om å skrive en melding. Den kan være lang, men også veldig kort. Et eksempel på en lang melding kan være en epost til en venn og en kort melding kan være noe du legger igjen på en butikk da du ønsker ekstrajobb og forklarer hva du kan gjøre.

En annen type oppgave er å beskrive i tekst hva man ser på et bilde. Forklare for eksempel hva man ser og hva personene gjør.

En annen type oppgave er å forklare om en type aktivitet man gjør i hjemlandet. Det kan være for eksempel hva man gjør når man gifter seg eller hva man gjør når man er ute og reiser i hjemlandet sitt.

Antall ord bruker å stå beskrevet i oppgaveteksten.

For A2-B1 er oppgavene like, men det er typisk å ha flere antall ord per oppgave.

Oppgavene for nivå B1-B2 er litt annerledes. Her handler det mer om å uttrykke dine egne meninger gjennom for eksempel en epost.  Et eksempel er en epost til borettslagets styre der du forklarer hvorfor det å arrangere en sommerfest er en god ide.

Du kan i tillegg få en oppgave der du må argumentere for din egen mening.  Et eksempel kan være om Norge bør fjerne religiøse fridager. Et annet eksempel er om norsk natur bør gjøres tryggere. Man kan også få litt bakgrunnsinformasjon om de forskjellige emnene.

I begge tilfeller kan det være mulig at du får velge mellom to forskjellige oppgaver.

Her er en liten sjekkliste for deg som skal ta eksamen:

-Sørg for ha god nok til å møte opp til prøven. Dette hindrer stress noe som kan ha stor betydning for ditt resultat. I tillegg så kan du bli avvist dersom du kommer etter at prøven har begynt.

-Ta med gyldig legitimasjon

-Sjekk at du skriver riktig navn, adresse og ID-nummer på kandidatlisten

-Ta med kvittering for betalt prøveavgift dersom du har betalt med faktura eller direkte til prøvestedet

-Det er ikke lov å bruke egne skrivesaker. Du kan få utdelt blyant og papir hvis du ønsker. Papir må du levere tilbake før du forlater lokalet.

-Mobiltelefon må være avslått og lagt bort. Mobiltelefon i lommen eller ved plassen din kan bli regnet som fusk.

Lykke til!

(Merk at all informasjon er hentet fra tidligere studenters erfaring eller informasjon som finnes offentlig på nett. Dette er en generell beskrivelse og Kompetanse Norge kan endre Norskprøven når som helst.)

Skal du ta den skriftlige delen av Norskprøven? Sjekk du denne siden for noen tips.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen Teamet i Norskproven.com

27.06.2018