Eksamensdagen – den skriftlige delen av Norskprøven

Hvordan foregår den?

På eksamensdagen må kandidatene ankomme i god tid før eksamen starter. Sørg for at du tar med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort) og kandidatnummeret som ble sendt til deg. Dette blir sjekket før eksamen begynner.

Kandidatene må slå av mobiltelefonene sine og sette sine eiendeler på en spesifikk plass i eksamenslokalet.

Den skriftlige delen av Norskprøven består av tre deler. En lytteprøve som varer 25–50 minutter, en leseprøve som varer 75 minutter, og en skriveprøve som varer 90 minutter på nivå A1–A2 og A2–B1. For B1–B2 varer skriveprøven 120 minutter.

Eksempler for skriveprøven er som følger: 

skriftlig del av norskprøven

Oppgavene på nivå B1–B2 handler om å uttrykke dine egne meninger gjennom for eksempel en e-post. Et eksempel er en e-post til borettslagets styre der du forklarer hvorfor det å arrangere en sommerfest er en god idé.

Du kan i tillegg få en oppgave der du må argumentere for din egen mening. Et eksempel kan være: Bør Norge fjerne religiøse fridager? Et annet eksempel: Bør norsk natur gjøres tryggere? Man kan også få litt bakgrunnsinformasjon om de forskjellige temaene.

I begge tilfeller kan det være mulig at du får velge mellom to forskjellige oppgaver.

Her er en liten sjekkliste for deg som skal ta eksamen:

  • Sørg for ha god nok tid til å møte opp til prøven. Dette forhindrer stress, noe som kan ha stor betydning for ditt resultat. I tillegg kan du bli avvist dersom du kommer etter at prøven har begynt.
  • Ta med gyldig legitimasjon.
  • Sjekk at du skriver riktig navn, adresse og ID-nummer på kandidatlisten.
  • Ta med kvittering for betalt prøveavgift dersom du har betalt med faktura eller direkte til prøvestedet.
  • Det er ikke lov å bruke egne skrivesaker. Du kan få utdelt blyant og papir hvis du ønsker. Papir må du levere tilbake før du forlater lokalet.
  • Mobiltelefonen må være avslått og lagt bort. Det å ha mobiltelefonen i lommen eller ved plassen din kan bli regnet som fusk.

(Merk at all informasjon er hentet fra tidligere studenters erfaring eller informasjon som finnes offentlig på nett. Dette er en generell beskrivelse, og Kompetanse Norge kan endre Norskprøven når som helst.)

Skal du ta den skriftlige delen av Norskprøven? Sjekk denne siden for noen tips.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen Norskproven.com-teamet!

31.01.2022