Eksamensdagen - den muntlige Norskprøven

Hvordan foregår den muntlige Norskprøven?

Du får nummer, lokasjonen til, og tidspunkt for oppmøte for den muntlige testen, omtrent 10 dager før eksamensdagen. Planlegg veien til eksamenslokalet for å unngå forsinkelse eller stress. Du vil bli kalt opp av sensorene på det angitte tidspunktet og legitimasjon vil bli sjekket.

Den muntlige eksamenen tar rundt 20-30 minutter.

Prøven i muntlig kommunikasjon måler på nivå A1, A2, B1 og B2. Du må enten melde deg opp til prøven på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Den muntlige Norskprøven måler muntlige kommunikative ferdigheter, og kandidatens besvarelse vurderes både etter formidlingskriterier – hvordan de ulike oppgavene løses og språklige kriterier – både bredde og grad av kontroll.

Muntlige Norskprøven Nivå A1-A2

Skal du ta den muntlige delen av Norskprøven

Individuell oppgave for muntlig nivå A1 Norskprøven kan være for eksempel å få spørsmål om å snakke litt om deg selv. 

Et eksempel på oppgave for samtale mellom nivå A1- A2 Norskprøven kan for eksempel være å beskrive bilder gitt ut fra bildeark som er gitt til kandidaten. Noen ganger kan bildearket være relatere til ditt yrke da eksaminator har flere bilde kart å velge i. Er du for eksempel farmasøyt, så kan eksaminator finne et bilde kart om helse. Merk at dette ikke er alltid tilfelle. Et annet eksempel kan være en yrkessjåfør få bilder av trafikk. En person som jobber med helse kan for eksempel få bilder som relaterer til helse. Et eksempel fra en tidligere kandidat var at han jobbet innenfor helsevesenet som sykepleier. Han fikk bilder av forskjellige «alternative behandlinger», noe han ikke hadde noen erfaring med, og som ikke hang sammen med yrket hans. Han svarte nettopp at dette ikke hang sammen med yrket, fordi alternativ behandling ikke brukes på sykehus. Han beskrev dermed spesifikt hva som sto på bildet.

Et annet eksempel er utveksling av informasjon mellom kandidat og eksaminator. Her kan spørsmålene være, hva spiser du til frokost og middag, eller hva har du gjort i dag. Her er det normalt å snakke rundt 5 minutter, men merk at eksaminatoren kan stoppe deg tidligere eller senere.

Muntlige Norskprøven Nivå A2

Individuell oppgave for nivå A2 Norskprøven kan være for eksempel å fortelle om hva du vil gjøre når du er ferdig med norskprøven. Et annet eksempel er hvor du liker eller hvor du ønsker å reise. Her kan det være mulig å velge mellom alternativer. Her vil eksaminator stoppe kandidaten etter 2-3 minutter. Merk at eksaminatoren kan stoppe deg tidligere eller senere.

Et annet eksempel for nivå A2 Norskprøven kan være å snakke om ett tema. Her igjen kan du få spørsmål lik de gitt ovenfor. 

 

Muntlige Norskprøven Nivå A2-B1

Som oppvarming til samtale mellom nivå A2-B1 muntlig Norskprøve kan være å presentere seg kort. Oppvarming er ikke del av vurderingsgrunnlaget og vil bli kommunisert fra eksaminator før du starter.

Et eksempel på oppgave for samtale mellom nivå A2- B1 muntlig Norskprøve kan være å utveksle synspunkter eller meninger. Dere kan få i oppgave å snakke om det er best å bo i byen eller på landet. Her kommer eksaminator til å stoppe Dere etter omtrent 5-7 minutter.

 

Muntlige Norskprøven Nivå B1 

Individuell oppgave for nivå B1 Norskprøve kan være å uttrykke synspunkter og meninger. Her kan Dere få oppgave om å snakke en og en om ett tema hver. Et eksempel hvilket yrke du har eller ønsker og deretter fortelle hvorfor. Et annet eksempel er å fortelle hva du synes er typisk norsk og deretter fortelle hvorfor.

Individuell oppgave for nivå B1 kan være samme som tidligere beskrevet ovenfor.

 

Muntlige Norskprøven Nivå B1-B2

Oppgaver mellom nivå B1-B2 muntlig Norskprøve har samme oppvarmingsøvelse som tidligere, nettopp å presentere seg kort.

Samtale oppgave mellom nivå B1-B2 kan være å utveksle synspunkter og meninger. Her kan Dere få et oppgitt emne der Dere aktivt skal snakke sammen om. Et eksempel kan være å snakke om hva som er viktig for å trives i en jobb og deretter forklare hvorfor det er viktig. Her kommer eksaminator til å stoppe kandidaten etter 5-7 minutter.

Et eksempel på individuell oppgave nivå B2 kan være å argumentere for og imot et tema. Her vil dere få høre en påstand og deretter skal dere synes om den og begrunne meningen deres. Etterpå kan dere få flere spørsmål til temaet. Et eksempel på en påstand kan være: Det er best for gamle mennesker å bo på eldrehjem. Kandidaten kan få litt tid til å tenke seg om og notere ned punkt. Her vil eksaminator stoppe kandidaten etter 2-3 minutter for deretter å stille oppfølgingsspørsmål. Et eksempel på oppfølgingsspørsmål kan være: «Levealderen har økt veldig de siste 100 årene. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved dette». Et annet eksempel kan være dette: «Hvor viktig er penger for å ha en god alderdom». Her vil eksaminator stoppe deg etter 2-3 minutter og deretter komme med noen spørsmål.

Et annet eksempel på en påstand og oppfølgingsspørsmål kan være følgende: «Alkohol er for dyrt i Norge». Her kan du snakke til eksaminator stopper deg, noe som tar omtrent 2-3 minutter for deretter å gi dere et oppfølgingsspørsmål. Et eksempel kan være: Er alkohol viktig for å få et godt sosialt liv?». Et annet kan være: «Bør foreldre unngå å drikke alkohol foran barna?». Her vil eksaminator også stoppe deg etter 2-3 minutter og deretter komme med noen spørsmål.

 

Generelt om Muntlige Norskprøven

Merk at eksaminator følger opp hvis det trengs på alle nivå og det trenger ikke alltid å være som eksemplene ovenfor.

Eksaminator følger opp hvis det trengs på alle nivå og det trenger ikke alltid å være som eksemplene ovenfor.

En ekstraoppgave kan komme opp hvis sensoren og eksaminatoren trenger å høre mer for å sette en karakter. Det kan være spørsmål eller for eksempel beskrive en graf/tegning/illustrasjon. Spørsmål kan komme i tillegg til beskrivelsen. Her har kandidaten ikke mye tid til å tenke, og må svare ganske raskt og riktig

 

Tips til den muntlige Norskprøven

  1. Å snakke riktig norsk er viktigere enn inneholdet.
  2. Det er viktig at man utvider sitt ordforråd
  3. Det legges vekt på uttale
  4. Grammatikk
  5. Språkflyt
  6. Snakk sakte, tydelig og korrekt
  7. Ikke snakk for sakte

Skal du ta den skriftlige delen av Norskprøven, sjekk ut denne siden for noen tips.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen Teamet i Norskproven.com

28.06.2018