Eksamensdagen den muntlige Norskprøven

Hvordan foregår den muntlige Norskprøven?

Du får kandidatnummer, lokasjonen der prøven skal finne sted, og tidspunkt for oppmøte for den muntlige testen omtrent 10 dager før eksamensdagen. Planlegg veien til eksamenslokalet for å unngå forsinkelse eller stress. Du vil bli kalt opp av sensorene på det angitte tidspunktet og legitimasjon vil bli sjekket.

Den muntlige eksamenen tar rundt 20–30 minutter.

Prøven i muntlig kommunikasjon måler dine ferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2. Du må enten melde deg opp til prøven på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Den muntlige Norskprøven måler muntlige kommunikative ferdigheter, og kandidatens besvarelse vurderes både etter formidlingskriterier – hvordan de ulike oppgavene løses – og språklige kriterier – både bredde og grad av kontroll.

Den muntlige Norskprøven nivå B1–B2

Skal du ta den muntlige delen av Norskprøven

Oppgavene på nivå B1–B2 av den muntlige Norskprøven har samme oppvarmingsøvelse som tidligere: å presentere seg kort.

En samtaleoppgave på nivå B1–B2 kan være å utveksle synspunkter og meninger. Her kan dere få oppgitt et tema som dere aktivt skal snakke sammen om. Et eksempel kan være å snakke om hva som er viktig for å trives i en jobb, og deretter skal dere forklare hvorfor det er viktig. Her kommer eksaminatoren til å stoppe kandidaten etter 5–7 minutter.

Et eksempel på en individuell oppgave nivå B2 kan være å argumentere for og imot et tema. Her vil dere få høre en påstand, og deretter skal dere mene noe om den og begrunne meningen deres. Etterpå kan dere få flere spørsmål om temaet. Et eksempel på en påstand kan være: Det er best for gamle mennesker å bo på eldrehjem. Kandidaten kan få litt tid til å tenke seg om og notere ned punkter. Her vil eksaminatoren stoppe kandidaten etter 2–3 minutter for deretter å stille oppfølgingsspørsmål. Et eksempel på et oppfølgingsspørsmål kan være: Levealderen har økt veldig de siste 100 årene. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved dette? Et annet eksempel kan være: «Hvor viktig er penger for å ha en god alderdom? Her vil eksaminatoren stoppe deg etter 2–3 minutter og deretter komme med noen spørsmål.

Et annet eksempel på en påstand og et oppfølgingsspørsmål kan være følgende: Alkohol er for dyrt i Norge. Her kan du snakke til eksaminatoren stopper deg, noe som tar omtrent 2–3 minutter. Dere vil så få et oppfølgingsspørsmål. Et eksempel kan være: Er alkohol viktig for å få et godt sosialt liv? Et annet kan være: Bør foreldre unngå å drikke alkohol foran barna? Her vil eksaminatoren også stoppe deg etter 2–3 minutter og deretter komme med noen spørsmål.

Generelt om den muntlige Norskprøven

Merk at eksaminatoren følger opp hvis det trengs på alle nivåer, og det trenger ikke alltid å være som i eksemplene ovenfor.

Du kan få en ekstraoppgave hvis sensoren og eksaminatoren trenger å høre mer for å sette en karakter. Det kan være spørsmål eller at du for eksempel skal beskrive en graf/tegning/illustrasjon. Spørsmål kan komme i tillegg til beskrivelsen. Her har kandidaten ikke mye tid til å tenke og må svare ganske raskt og riktig.

Tips til den muntlige Norskprøven

  • Å snakke riktig norsk er viktigere enn innholdet.
  • Det er viktig at man utvider sitt ordforråd.
  • Det legges vekt på uttale.
  • Det legges vekt på grammatikk.
  • Det legges vekt på språkflyt.
  • Snakk sakte, tydelig og korrekt.
  • Ikke snakk for sakte.

Skal du ta den skriftlige delen av Norskprøven, sjekk ut denne siden for noen tips.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen Norskproven.com-teamet!

31.01.2022