Hvordan består du Norskprøven nivå B1-B2: tips og triks

Hvordan består du Bergenstesten?
Tips og triks til Norskprøven nivå B1-B2

Norskprøven nivå B1-B2 er en veldig krevende eksamen som er det høyeste nivået man kan ta på Norskprøven. Her finner du noen tips og triks til de forskjellige delene i Norskprøven nivå B1-B2 og noen tips som er greit å ha med seg på selve eksamensdagen. 

Det er vanskelig å spesifisere hvor lang tid som er nødvendig til å studere norsk for å bli klar til Norskprøven nivå B1-B2. Det varierer fra person til person siden vår evne til å lære språk er forskjellig. Husk at nivå B1-B2 nivå er det høyeste nivået i Norskprøven, så det er kanskje lurt til å melde seg på et kurs eller nettkurs som gir et tilsvarende nivå. Det er også mulig å bruke opplæringsmateriell selvstendig som forbereder deg på det nivået, men dette er opp til deg. En av våre kunder lærte seg norsk i løpet av 3 måneder og tok og i tillegg besto den skriftlige delen av Folkeuniversitetets Bergenstesten som er nivå B2-C1. Dette er den foreløpige rekorden vi har hørt om.

Det er alltid lurt å lese norske aviser, bøker og lytte til nyheter på TV-en eller radio-en. Dette gir deg god trening til leseforståelse og lytteforståelse oppgavene. For å klare oppgavene innenfor grammatikk, bør man jobbe med en grammatikk bok innenfor nivå B1-B2. Vanligvis er det en tilsvarende arbeidsbok der man kan øve seg innenfor de grammatiske reglene og konstruksjoner. Dette bidrar til for eksempel at man lærer seg å bøye substantiver, bruke de korrekte preposisjoner, etc. Det er slik man blir god i norsk grammatikk og dermed bedre til både å forstå norsk og igjen skrive norsk. Her på Norskproven.com finner du 330 grammatikk oppgaver som fokuserer på alle delene innenfor norsk grammatikk.

Skriveprøven krever at man behersker godt grammatikk og rettskriving og at man har et rikt ordforråd. I denne prøven skriver man en sammenhengende tekst om et tema. Her må man prøve å skrive så mye så mulig, men igjen så riktig som mulig. Det er alltid en god idé å få noen til å sjekke teksten din slik at du forstår hvor du kan forbedre deg.

Det er veldig viktig at du forstår hva hver del krever. For eksempel, kortsvar på Tekst 2 og 3 i Leseforståelse oppgavene her på Norskproven.com og for eksempel presenter emnet du har valgt i skriveprøven før du skriver om dine meninger, etc. 

Eksamenen tar ca 4 timer. Det er ganske lang tid der man må være konsertert, så det er lurt å ha spist en god frokost. Vær obs på å ikke spise noe for tungt da kroppen vil fokusere på å fordøye maten isteden for å ha 100% fokus på å tenke og løse oppgaver. Dersom det er noen minutters pause mellom delene av eksamenen, så bruk pausen til å spise litt eller slappe av. 

Oppgavene på Norskprove.com er skreddersydd slik at du blir testet på alle forskjellige måter innenfor norsk. Dette har vi funnet ut gir det beste resultatet for de som øver til Norskprøven nivå B1-B2. 

Linkene til de tipsene nedenfor tar deg til databasen vår der du må være medlem for å få tilgang til alle oppgavene. Er du ikke medlem, men ønsker å se hvordan oppgavene er bygd opp, så prøv vår demo.

MEDLEMSKAP

"Practice isn't the thing you do once you're good. It's the thing you do that makes you good." - Malcolm Gladwell

SØLV
Kr 99,-
30 dager

50 lytteøvelser og 2 intervjue med nordmenn

6 leseøvelser og 60 øvelser innenfor grammatikk og ordforråd

4 emner for å øve innenfor skriving

GULL
Kr 349,-
30 dager

125 lytteøvelser og 5 intervjue med nordmenn

15 leseøvelser og 150 øvelser innenfor grammatikk og ordforråd

10 emner for å øve innenfor skriving

Tilsvarende 5 eksempeltester

PLATINA
Kr 799,-
60 dager, Spar 369,-

Tilgang til hele databasen for 60 dager

Ekstra tid til å øve og teste sin kunnskap

Konkrete tips og triks til delprøvene i Norskprøven nivå B1-B2

Tipsene er basert på tidligere studenter som har tatt nettkurset på Norskproven.com og offentlig informasjon tilgjengelig på Kompetanse Norge sine nettsider.

Tips til Leseprøven

Leseprøven varer i maksimalt 75 minutter. Her vil varigheten variere utifra ditt ferdighetsnivå. Leseprøven er adaptiv og du går videre i prøven på bakgrunn av antall riktige svar i forprøven(e).

Her er også oppgaven sammensatt av forprøver som i oppgavene innenfor lytteforståelse. Man kan få en, to eller tre forprøve(r) og en hovedprøve. Som tidligere nevnt, kan noen kandidater få en forprøve og en hovedprøve, mens andre kandidater vil få to eller tre forprøver og en hovedprøve. Dette er avhengig av hvor godt du svarer på oppgaven. Man får flere delprøver jo flere riktige svar man får. Nedenfor kan du se en figur som forklare hvordan det kan utspille seg under selve Norskprøven. Merk at dette kun er et eksempel.

Eksempel på hvordan det kan utspille seg på selve Norskprøven. Referanse fra Kompetanse Norge sine nettsider.

Når du gjennomfører leseprøven, så kan du gå frem og tilbake mellom oppgavene i hver del ved å klikke på forrige-og neste knappene på skjermen. Du må bekrefte at du vil gå videre til neste prøve, men merk at du ikke kan gå frem og tilbake mellom hver avsluttet del.

For at du skal være på nivå B1-B2, må du ha evne til:

  • å finne informasjon
  • å forstå detaljer
  • å lese mellom linjene
  • å koble informasjon
  • å forstå hovedpunkt
  • å forstå betydningen av ord i en kontekst
  • å forstå sammenheng i tekster

På nivå B1 må man forstå hovedinnholdet og detaljer i klare og enkle tekster og kjente emner knyttet til for eksempel skole, arbeid, hjem og fritid. Du forventes også å være i stand til å forstå korte offentlige dokumenter og brev.

På nivå B2 må du være i stand til å forstå hovedpunkter og detaljer fra ulike typer tekster om et vidt spekter av emner, oppfatte synspunkter og holdninger.

Oppgavene her på Norskproven.com tester alle målepunktene ovenfor, men også dine grammatikk kunnskaper og ordforråd. Noen av oppgavene er laget med hensikt å måle dine evner til å lese mellom linjene, men også å forstå sammenhengen i teksten slik at løsningen blir riktig i sin helhet. Mange av våre kunder sier at denne oppgaven har gitt de en ganske stor utfordring, men igjen også et stort utbytte da man ser hvor vanskelig oppgaven kan være. Vi i Norskproven.com mener at det er bedre for deg å få vanskeligere oppgaver under øvingen, slik at det blir enklere for deg når du skal ta selve Norskprøven. Du kan prøve vår demo ved å trykke her. Dersom du har medlemskap, trykk linken under.

Øvingsoppgaver for deg som skal ta Leseprøven

Øvingsoppgavene her på Norskproven.com består av en tekst med flervalgsspørsmål og to tekster med kortsvar.
Tekst 1 med flervalg svar

Det riktige svaret er det som passer best selv om forskjellene mellom alternativene kan være små.

Tekst 2 og 3 med kortsvar

Her er det viktig at du svarer kort og presist, unngå å skrive for mye siden du kan miste poeng. Du kan lese hele teksten først for å forstå innholdet før du svarer på spørsmålene.

Presisjon

Presisjon i svaret er viktigere enn rettskriving så lenge det riktige svaret kommer klart fram.

Tips til Lytteprøven

Hensikten med lytteprøven er å måle din evne til å forstå informasjon og dermed bruke informasjonen til å løse en oppgave. Prøven varer mellom 25 og 50 minutter da tidsbruken varierer basert på hver enkelts ferdighetsnivå. Selve Norskprøven er adaptiv. Prøv å ikke ha fokus på hvor lenge prøven varer når du tar selve norskprøven.

På selve norskprøven er lytteprøven sammensatt av en, to eller tre forprøver og en hovedprøve. Noen kan få en forprøve og deretter en hovedprøve og andre kan få to eller tre forprøver og en hovedprøve. Det er sagt og hørt at jo flere riktige svar du får, jo flere forprøver og vanskeligere oppgaver vil du få. I tillegg varer prøven lengre.
Du blir ledet gjennom hele prøven og vil ikke få varsel ved overgang mellom forprøve(r) og hovedprøve. Du vil få høre oppgavene som måler på nivå A1 til B1 to ganger og oppgaver som måler på nivå B2 kun en gang. Dette vil bli opplyst på selve Norskprøven. Merk at du ikke kan gå fram og tilbake mellom oppgavene under lytteprøven.

I følge offentlig informasjon fra Kompetanse Norge er lytteprøven gjort med hodetelefoner. Vi på Norskproven.com anbefaler derimot å gjøre noen av øvelsene her på Norskproven.com med høyttaler da oppgavene blir mer utfordrende for deg.

For nivå B1-B2 måles din evne til:
å forstå hovedpunkt
å koble informasjon
å forstå sammenheng i tekster
å oppfatte holdninger
å forstå detaljer

Forskjellen på nivå B1 og B2 innenfor lytteprøven er som følger. På nivå B1 må du forstå enkel informasjon om dagligdagse eller jobbrelaterte emner og må oppfatte både hovedbudskap og detaljer når det snakkes tydelig. Skal du oppnå nivå B2, så må du forstå detaljer om det som sies på et normert talespråk og i tillegg oppfatte informasjon, synspunkter og holdninger i forelesning, nyheter og andre presentasjoner. På nivå B1 må du forstå innhold fra kjente tema som for eksempel jobb, skole og fritid. Det forventes at hovedinnhold i nyheter er også forstått. På nivå B2 derimot, så forventes det at man er i stand til å forstå komplekse argumentasjonsrekker hvis saken er kjent og oppbyggingen er klar. Du skal også være i stand til å forstå dialekter når taleren modererer språket noe.

Lytteoppgavene her på Norskproven.com er skreddersydd til å teste alle målepunktene ovenfor, slik at selve Norskprøven nivå B1-B2 blir lettere for deg. Norskproven.com tilbyr lytteoppgaver innenfor flere dialekter og i tillegg er nivået B2-C1. Du kan prøve vår demo ved å trykke her. Dersom du har medlemskap, trykk linken under.

 

Lytteprøven

Her lytter du til korte samtaler og meldinger og skal svare på flervalg spørsmål
Høytaler eller hodetelefoner
Meldingene kan bli spilt av fra høytaler og ikke hodetelefoner. Dette kan gjøre det vanskeligere dersom du er vant til å bruke hodetelefoner, så det oppfordres til å høre meldingene over høytaler.
Før du hører meldingen
Du kan lese spørsmålet og alternativene før meldingen spilles.
Presisjon
Det er bare et svar som er riktig.

Tips til Skriveprøven

Skriveprøven måler dine skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Du vurderes både etter formidling kriterier, hvordan de ulike oppgavene løses og språklige kriterier- både bredde og grad av kontroll.

Du har 120 minutter på til rådighet på nivå B1-B2. Du vil få oppgavene på skjermen og skal skrive inn svaret på datamaskin og svaret leveres til slutt elektronisk. Det er ikke anledning til å skrive ut besvarelsen etter prøven.

Under øvingen til selve Norskprøven anbefales det på det sterkeste at du slår av automatisk rette funksjonen i det skriveprogrammet du bruker slik at øvingen blir så realistisk som mulig.

Nivå B1-B2 inneholder to oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Du må besvare alle oppgavene for å få et resultat.

Din besvarelse vurderes både etter formidlingskriterier – hvordan de ulike oppgavene løses og språklige kriterier – både bredde og grad av kontroll. Vurderingsskjemaene er utviklet på bakgrunn av Det felles europeiske rammeverket for språk.

 

Oppgaven “referat fra et intervju” her på Norskproven.com gir deg en veldig god måte å teste dine kommunikative skriftlige ferdigheter og i tillegg din evne til å forstå det som blir sagt samtidig da du må forstå hva som blir sagt under opptaket. Her skal du høre et intervju og dermed formidle hva som blir sagt under intervjuet ved å bruke dine skriftlige ferdigheter. Det skal være slik at en som leser ditt referat skal forstå hele intervjuet med å bare lese referatet.

 

Under selve Norskprøven så melder vanligvis prøveleder ifra når det gjenstår 15 minutter og deretter 5 minutter før tiden er ute. Man skal få en bekreftelse på levert prøve. Du signerer også på oppmøtelisten i feltet for “levert prøve” før du forlater eksamenslokalet. Det er ikke lov å ta med notater og kladdeark ut av lokalet.

Man kan forlate lokalet tidlig, men ikke før det har gått 15 minutter fra prøven har startet.


Under skriveprøven er det en oppgave A(begrunne) og en oppgave B(argumentere).

Du måles i forhold formidling. I denne sammenhengen betyr det hvordan man løser oppgaven. Du blir ikke vurdert i henhold til meninger og faktakunnskaper. Du vil derimot bli målt i språklige funksjonene som trengs for å gjøre det oppgaven krever.

På oppgave A, nivå B1 må du være i stand til å svare på oppgaven og få fram synspunktene dine om det gitte emnet, samt gi noen grunner for disse.

På nivå B2 må det må komme klart fram synspunktene om det gitte emnet og i tillegg begrunne disse.


På oppgave B, nivå B1 må du være i stand til å skrive relativt tydelig om emnet, få fram dine synspunkter, men også begrunnelse og argumentasjon kan være litt uklar og mangelfull.

På nivå B2 må du være i stand til å skrive tydelig og saklig om emnet. I tillegg må du være i stand til å skrive en resonnerende tekst der dine synspunkter og argumentasjoner kommer klart fram. Her kan argumentasjonene være litt uklar noen enkelte steder.

Et tips er å holde deg innenfor oppgaveformuleringen. Dette er veldig viktig da du kan få trekk dersom du er langt unna oppgaveformuleringen.

Kriterier for Språk.

Her er det fokus på 3 forskjellige emner som kan gjøre teksten din god. Det settes krav innenfor tekstoppbygging, ord og uttrykk, grammatikk, rettskriving og tegnsetting.

Det første kriteriet innenfor språk er tekstoppbygging.

Tekstens logiske og tematisk sammenhengende er veldig viktig. Det legges vekt på bindeord, og, men, likevel, derfor. Det er viktig at teksten er sammenhengende selv om den er inneholder få bindeord. Merk at det ikke er nødvendigvis at de som bruker flere eksplisitte bindeord i tekstene gjør det bedre.

I rammeverket står det at man skal bruke flere ulike typer verktøy for å gjøre teksten sammenhengende, og at man også bruker mindre frekvente bindeord.

Det skal være logisk sammenheng. Det betyr naturlig oppbygging av tekstelementer. I for eksempel en fortelling bør det være kronologisk fremstilling av hendelser i forhold til en resonnerende eller argumenterende tekst der det vil være best å introdusere synspunktene og argumentene underbygges på en strukturert måte som gjør det lett for leseren å forstå.

I forhold til tematisk sammenheng er det viktig at teksten eller deler av teksten er om samme tema som er relatert til hverandre på en naturlig måte.

Her er det viktig å ha fokus på ordvalg og grammatikk da dette bidrar til å gjøre en tekst sammenhengende. Det å ha tematisk sammenhengende ord skaper også tematisk sammenheng. Det gjør også veksling mellom ubestemt og bestemt form av substantiver(Jeg kjørte en bil som var veldig fin. Bilen var veldig rask), og bruk av anaforiske pronomen(Jeg kjørte en bil som var veldig fin. Den var veldig rask.).

Kravene for B1 er som følger. Du må klare å skrive en sammenhengende tekst som stort sett er lett å følge. Du må også vise at du at kan bruke bindeledd for å skape sammenhengen i teksten som for eksempel, eller, men, at og som.

Kravene for B2 må du vise at du klarer å skrive en sammenhengende tekst som er lett å følge

Strukturere teksten ved bruk av bindeledd og andre tekstbindende elementer for å skape sammenheng og fremdrift i teksten.

Rettskriving og tegnsetting.

Her viser man til hvordan ordene er skrevet og i hvilken grad setningene er markert med stor bokstav, punktum og evt bruk av komma.

Husk at det er lettere å stave ord man har brukt og skrevet flere ganger. Derfor er det viktig å øve så mye man kan slik at man ser de samme ordene gang på gang og forstår hva de betyr og hva de kan brukes til. Det kan være utfordring med doble konsonanter og det er store forskjeller fra tale og skrift. Det finnes også noen regler som er vanskelig selv for morsmålsbrukere, som for eksempel skj/sj/kj-kombinasjoner.

Kravet for B1 er at man må ha forholdsvis godt grep på rettskriving selv om det kan være en del skrivefeil. Det er ingen krav om at du må skrive helt feilfritt. Dette gjelder i hovedsak ord med komplisert stavemåte og lavfrekvente ord. Det forventes at du har godt grep om rettskriving og tegnsetting. Her legges det ikke veldig stor vekt på tegnsetting, men det må være i all hovedsak markering av setninger med punktum og stor bokstav.

Kravet for B2 er at man må ha godt grep om rettskrivingen selv om det kan være noen skrivefeil og har i tillegg godt grep om norsk tegnsetting.

Her på Norskproven.com blir du testet i forhold til rettskriving både i øvelsene innenfor leseprøven og i tillegg referat av et intervju og oppgavene innenfor skriveprøven.

Ord og uttrykk

Dette emnet kan være både krevende og utfordrende. Det er viktig med både variasjon og presisjon. Desto flere ord du behersker, jo mer nyansert, presist og variert kan du uttrykke deg. Dette vil komme til hjelp innenfor alle delprøvene i Norskprøven. Et ord kan ha flere betydninger og det tar tid å lære seg disse. Her vil sensor se på hvor bredt ditt vokabular er og hvor godt, i betydningen er passende og effektivt. Du må ha tilstrekkelig ordforråd til å formidle et budskap på en forståelig måte.

For de som ønsker å oppnå nivå B1 må man ha et relativt bredt ordforråd slik at man kan uttrykke seg enkelt, forståelig og rimelig riktig. Man kan gjøre en del feil når det gjelder ordvalg.

For de som ønsker å oppnå nivå B2 må man ha et bredt ordforråd både når det gjelder enkeltord og uttrykksmåter. Man skal være kapabel til å variere formuleringen og uttrykke seg med stor presisjon. Noen feil kan forekomme så lenge det ikke fører til misforståelser.

Her på Norskproven.com har vi lagt stor vekt på å bruke så mange forskjellige ord og uttrykk som mulig, slik at du blir kjent med de og kan i tillegg bruke de i fremtiden.

Grammatikk

Det er veldig lett å se og slå ned på grammatiske avvik, både i bøyningsmønstre og leddstilling. Det er veldig viktig at små avvik ikke påvirker formidlingen. Det er viktig med kompleksitet og variasjon da dette er like viktig som korrekthet. Det er mulig å safe, men igjen så teller det positivt dersom du tør å bruke mer komplekse strukturer så lenge dette ikke påvirker formidlingen.

På nivå B1 bør man ha relativt godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer.

Noe variasjon i setningstyper. Kan vise noen eksempler på komplekse setninger.

På nivå B2 bør man ha godt grep om grunnleggende grammatisk strukturer, både i forhold til ordbøyning og setningsmønstre. God variasjon i setningstyper og bruk av komplekse setninger. Noen feil kan forekomme så lenge dette ikke har noen påvirkning på formidlingen og ikke fører til misforståelser.

Her på Norskproven.com har vi over 330 grammatikk oppgaver med forslag til løsning som tester alle delene innenfor grammatikk.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen Teamet i Norskproven.com

27.06.2018

 

Notater
Det er viktig å ta notater samtidig som du lytter til intervjuet. Dette kan du gjøre i løpet av første avspilling, andre avspilling eller begge. Det er lurt å bruke hovedpoengene når du skriver notatene.
Presisjon
Det legges vekt på at du referer til intervjuet. Det er lurt å ikke blande inn egne meninger eller vurderinger.
Sammenhengende tekst
Det er viktig å skrive en sammenhengende tekst og ikke bruk kulepunkter.

Grammatikk, ord og uttrykk

Her får du 30 par setninger. Du må fylle ut det som mangler i den ene setningen slik at de to setninger betyr ca det samme.
Grammatikk
Det er viktig å ha god forståelse av norsk grammatikk og i tillegg behersker grammatikken veldig godt for å klare denne oppgaven.
Hva det legges vekt på!
De forskjellige aspektene av grammatikken er viktig her – bøyningen av substantiver, verbtid, idiomer osv.
Presisjon
Det legges vekt på at du skriver korrekt norsk.

Skriftlig produksjon

Her får du to forskjellige emner som du kan velge mellom. Du bør skrive en tekst i forhold til emnet du har valgt.
Struktur av teksten
Din tekst må inneholde introduksjon hvor du må presentere emnet, uten å uttrykke din egen mening. Her kan du bruke fakta eller informasjonen under ”Kildestoff”. Den neste delen må brukes for å diskutere emnet og uttrykke din mening og dine argumentasjoner for den.
Presentasjon av emnet
Du kan bruke opplysningen under ”Kildestoff”. Husk at du må bruke dine egne ord, ikke bare kopier kildestoffet. Du kan bruke andre fakta eller generell opplysning som du vet om angående emnet.
Egne meninger
Det er viktig å legge merke til at det er viktigere å skrive korrekt norsk i forhold til hva din egen mening er. Det er derimot viktig å begrunne meningen din.
Presisjon
Skriv så tydelig som mulig slik at sensor får en lett oppgave med å rette oppgaven.