Hvordan du består Norskprøven nivå B1–B2: tips og triks

Hvordan består du Bergenstesten?
Tips og triks til Norskprøven nivå B1-B2

Norskprøven nivå B1–B2 er en veldig krevende eksamen. Her finner du noen tips og triks til de forskjellige delene i Norskprøven nivå B1–B2 og noen tips som er greie å ha med seg på selve eksamensdagen. 

Det er vanskelig å spesifisere hvor lang tid det er nødvendig å studere norsk for å bli klar til Norskprøven nivå B1–B2. Det varierer fra person til person, siden vår evne til å lære språk er forskjellig. Husk at B1–B2 er et høyt nivå, så det er lurt å melde seg på et kurs eller nettkurs som har et tilsvarende nivå. Det er også mulig å selv bruke opplæringsmateriell som forbereder deg på det nivået, men dette er opp til deg. 

Det er alltid lurt å lese norske aviser, bøker og lytte til nyheter på TV-en eller radioen. Dette gir deg god trening til leseforståelses- og lytteforståelsesoppgavene. For å klare grammatikkoppgavene bør du jobbe med en grammatikkbok på B1–B2-nivå. Vanligvis er det en arbeidsbok der man kan øve seg på de grammatiske reglene og konstruksjonene. Dette bidrar for eksempel til at man lærer seg å bøye substantiver, bruke de korrekte preposisjoner, etc. Det er slik man blir god i norsk grammatikk og dermed bedre til både å forstå norsk og igjen skrive norsk. Her på Norskproven.com finner du 330 grammatikk oppgaver som fokuserer på alle delene av norsk grammatikk.

Skriveprøven krever at man behersker grammatikk og rettskriving, og at man har et rikt ordforråd. I denne prøven skriver man en sammenhengende tekst om et tema. Her må man prøve å skrive så mye som mulig, men også så riktig som mulig. Det er alltid en god idé å få noen til å sjekke teksten din slik at du forstår hvor du kan forbedre deg.

Det er veldig viktig at du forstår hva hver del krever. For eksempel: Du skal skrive kortsvar på Tekst 2 og 3 i leseforståelsesoppgavene her på Norskproven.com og presentere emnet du har valgt i skriveprøven, før du skriver om dine meninger, etc. 

Eksamenen tar ca. 4 timer. Det er ganske lang tid der man må være konsertert, så det er lurt å ha spist en god frokost. Vær obs på at du ikke bør spise noe for tungt, for da vil kroppen fokusere på å fordøye maten istedenfor å ha 100% fokus på å tenke og løse oppgaver. Dersom det er noen minutters pause mellom eksamensdelene, så bruk pausen til å spise litt eller slappe av. 

Oppgavene på Norskprove.com er skreddersydd slik at du blir testet på alle forskjellige måter innenfor norsk. Dette har vi funnet ut gir det beste resultatet for de som øver til Norskprøven nivå B1–B2. 

Linkene til tipsene nedenfor tar deg til databasen vår, der du må være medlem for å få tilgang til alle oppgavene. Er du ikke medlem, men ønsker å se hvordan oppgavene er bygd opp, så prøv vår demo.

MEDLEMSKAP

"Practice isn't the thing you do once you're good. It's the thing you do that makes you good." - Malcolm Gladwell

SØLV
Kr 99,-
30 dager

50 lytteøvelser og 2 intervjue med nordmenn

6 leseøvelser og 60 øvelser innenfor grammatikk og ordforråd

4 emner for å øve innenfor skriving

GULL
Kr 349,-
30 dager

125 lytteøvelser og 5 intervjue med nordmenn

15 leseøvelser og 150 øvelser innenfor grammatikk og ordforråd

10 emner for å øve innenfor skriving

Tilsvarende 5 eksempeltester

PLATINA
Kr 799,-
60 dager, Spar 369,-

Tilgang til hele databasen for 60 dager

Ekstra tid til å øve og teste sin kunnskap

Konkrete tips og triks til delprøvene i Norskprøven nivå B1–B2

Tipsene er basert på erfaringen fra tidligere studenter som har tatt nettkurset på Norskproven.com, og offentlig informasjon tilgjengelig på Kompetanse Norge sine nettsider.

Tips til leseprøven

Leseprøven varer i maksimalt 75 minutter. Her vil varigheten variere ut ifra ditt ferdighetsnivå. Leseprøven er adaptiv, og du går videre i prøven på bakgrunn av antall riktige svar i forprøven(e).

Her er også oppgaven satt sammen av forprøver, som i lytteforståelsesoppgavene. Man kan få én, to eller tre forprøve(r) og én hovedprøve. Som tidligere nevnt, kan noen kandidater få en forprøve og en hovedprøve, mens andre kandidater vil få to eller tre forprøver og én hovedprøve. Dette er avhengig av hvor godt du svarer på oppgaven. Man får flere delprøver jo flere riktige svar man gir. Nedenfor kan du se en figur som forklarer hvordan det kan utspille seg under selve Norskprøven. Merk at dette kun er et eksempel.

Eksempel på hvordan det kan utspille seg på selve Norskprøven. Referanse fra Kompetanse Norge sine nettsider.

Når du gjennomfører leseprøven, kan du gå frem og tilbake mellom oppgavene i hver del ved å klikke på forrige- og neste-knappene på skjermen. Du må bekrefte at du vil gå videre til neste prøve, men merk at du ikke kan gå frem og tilbake mellom hver avsluttet del.

For at du skal være på nivå B1–B2, må du ha evne til:

 • å finne informasjon
 • å forstå detaljer
 • å lese mellom linjene
 • å koble informasjon
 • å forstå hovedpunkter
 • å forstå betydningen av ord i en kontekst
 • å forstå sammenheng i tekster

På nivå B1 må man forstå hovedinnholdet og detaljer i klare og enkle tekster og kjente emner knyttet til for eksempel skole, arbeid, hjem og fritid. Du forventes også å være i stand til å forstå korte offentlige dokumenter og brev.

På nivå B2 må du være i stand til å forstå hovedpunkter og detaljer fra ulike typer tekster om et vidt spekter av emner, og oppfatte synspunkter og holdninger.

Oppgavene her på Norskproven.com tester alle målepunktene ovenfor, men også dine grammatikk-kunnskaper og ditt ordforråd. Noen av oppgavene er laget med den hensikt å måle dine evner til å lese mellom linjene, men også å forstå sammenhengen i teksten slik at løsningen blir riktig i sin helhet. Mange av våre kunder sier at denne oppgaven har gitt dem en ganske stor utfordring, men også at de har hatt stort utbytte av den, da man ser hvor vanskelig oppgaven kan være. Vi i Norskproven.com mener at det er bedre for deg å få vanskeligere oppgaver under øvingen, for da blir det enklere for deg når du skal ta selve Norskprøven. Du kan prøve vår demo ved å trykke her. Dersom du har medlemskap, trykk på linken under.

Øvingsoppgaver for deg som skal ta leseprøven

Øvingsoppgavene her på Norskproven.com består av én tekst med flervalgsspørsmål og to tekster med kortsvar.
Tekst 1 med flervalgsspørsmål

Det riktige svaret er det som passer best selv om forskjellene mellom alternativene kan være små.

Tekst 2 og 3 med kortsvar

Her er det viktig at du svarer kort og presist. Unngå å skrive for mye – da kan du miste poeng. Du kan lese hele teksten først for å forstå innholdet før du svarer på spørsmålene.

Presisjon

Presisjon i svaret er viktigere enn rettskriving så lenge det riktige svaret kommer klart fram.

Tips til lytteprøven

Hensikten med lytteprøven er å måle din evne til å forstå informasjon og deretter bruke informasjonen til å løse en oppgave. Prøven varer mellom 25 og 50 minutter, da tidsbruken varierer basert på hver enkelt sitt ferdighetsnivå. Norskprøven er adaptiv. Prøv å ikke ha fokus på hvor lenge prøven varer når du tar Norskprøven.

På Norskprøven er lytteprøven sammensatt av én, to eller tre forprøver og én hovedprøve. Noen kan få en forprøve og deretter en hovedprøve, og andre kan få to eller tre forprøver og én hovedprøve. Det er sagt at jo flere riktige svar du får, jo flere forprøver og vanskeligere oppgaver vil du få. I tillegg varer prøven lenger.

Du blir ledet gjennom hele prøven og vil ikke få varsel ved overgang mellom forprøve(r) og hovedprøven. Du vil få høre oppgavene på nivå A1 til B1 to ganger og oppgaver på nivå B2 kun én gang. Dette vil det bli opplyst om på Norskprøven. Merk at du ikke kan gå fram og tilbake mellom oppgavene under lytteprøven.

Ifølge offentlig informasjon fra Kompetanse Norge brukes hodetelefoner under lytteprøven. Vi på Norskproven.com anbefaler derimot å gjøre noen av øvelsene her på Norskproven.com med høyttaler, da oppgavene blir mer utfordrende for deg.

For nivå B1–B2 måles din evne til:

 • å forstå hovedpunkter
 • å koble informasjon
 • å forstå sammenheng i tekster
 • å oppfatte holdninger
 • å forstå detaljer

Forskjellen på lytteprøvens nivå B1 og B2 er som følger: På nivå B1 må du forstå enkel informasjon om dagligdagse eller jobbrelaterte emner, og du må oppfatte både hovedbudskap og detaljer når det snakkes tydelig. Skal du oppnå nivå B2, må du forstå detaljer om det som sies på et normert talespråk, og i tillegg oppfatte informasjon, synspunkter og holdninger i forelesninger, nyheter og andre presentasjoner. På nivå B1 må du forstå innhold fra kjente temaer, som for eksempel jobb, skole og fritid. Det forventes at hovedinnhold i nyheter også er forstått. På nivå B2 derimot forventes det at man er i stand til å forstå komplekse argumentasjonsrekker hvis saken er kjent og oppbyggingen er klar. Du skal også være i stand til å forstå dialekter når taleren modererer språket noe.

Lytteoppgavene her på Norskproven.com er skreddersydd og tester alle målepunktene ovenfor, slik at  Norskprøven nivå B1–B2 blir lettere for deg. Norskproven.com tilbyr lytteoppgaver på flere dialekter, og i tillegg er nivået B2–C1. Du kan prøve vår demo ved å trykke her. Dersom du har medlemskap, trykk på linken under.

 

Lytteprøven

Her lytter du til korte samtaler og meldinger og skal svare på flervalgsspørsmål
Høyttaler eller hodetelefoner

Meldingene kan bli spilt av fra høyttaler og ikke hodetelefoner. Dette kan gjøre det vanskeligere dersom du er vant til å bruke hodetelefoner, så det oppfordres til å høre på meldingene over høyttaler.

Før du hører meldingen

Du kan lese spørsmålet og alternativene før meldingen spilles av.

Presisjon

Det er bare ett svar som er riktig.

Tips til skriveprøven

Skriveprøven måler dine skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Du vurderes både etter formidling kriterier, hvordan de ulike oppgavene løses og språklige kriterier – både bredde og grad av kontroll. Vurderingsskjemaene er utviklet på bakgrunn av Det felles europeiske rammeverket for språk.

Du har 120 minutter til rådighet på nivå B1–B2. Du vil få oppgavene på skjermen, skal skrive inn svaret på datamaskinen, og svaret leveres til slutt elektronisk. Det er ikke anledning til å skrive ut besvarelsen etter prøven.

Under øvingen til Norskprøven anbefales det på det sterkeste at du slår av den automatiske rettefunksjonen i det skriveprogrammet du bruker, slik at øvingen blir så realistisk som mulig.

Nivå B1–B2 inneholder to oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Du må besvare alle oppgavene for å få et resultat.

Oppgaven «Referat fra et intervju» her på Norskproven.com gir deg en veldig god måte å teste dine kommunikative skriftlige ferdigheter på og i tillegg din evne til å forstå muntlig norsk, da du må forstå hva som blir sagt i opptaket. Her skal du høre på et intervju og deretter formidle hva som blir sagt under intervjuet, ved å bruke dine skriftlige ferdigheter. Det skal være slik at en som leser ditt referat, skal forstå hele intervjuet bare ved å lese referatet.

Under Norskprøven melder vanligvis prøveleder ifra når det gjenstår 15 minutter og deretter 5 minutter før tiden er ute. Man skal få en bekreftelse på levert prøve. Du signerer også på oppmøtelisten i feltet for «Levert prøve» før du forlater eksamenslokalet. Det er ikke lov å ta med notater og kladdeark ut av lokalet.

Man kan forlate lokalet tidlig, men ikke før det har gått 15 minutter fra prøven har startet.


Under skriveprøven er det en oppgave A (begrunne) og en oppgave B (argumentere).

Dine formidlingsevner måles under prøven. I denne sammenhengen betyr det hvordan du løser oppgaven. Du blir ikke vurdert ut fra meninger og faktakunnskaper. Det som derimot blir vurdert, er om du har de språklige ferdighetene som trengs for å gjøre det oppgaven krever.

På oppgave A på B1-nivå må du være i stand til å svare på oppgaven og få fram synspunktene dine om det gitte emnet samt gi noen grunner for disse.

På B2-nivå må dine synspunkter om det gitte emnet komme klart fram, og i tillegg må du begrunne disse

På oppgave B på B1-nivå må du være i stand til å skrive relativt tydelig om emnet, få fram dine synspunkter, men begrunnelsen og argumentasjonen din kan være litt uklar og mangelfull.

På B2-nivå må du være i stand til å skrive tydelig og saklig om emnet. I tillegg må du være i stand til å skrive en resonnerende tekst der dine synspunkter og argumentasjoner kommer klart fram. Her kan argumentasjonene være litt uklare på enkelte steder.

Et tips er å holde deg innenfor oppgaveformuleringen. Dette er veldig viktig, da du kan få trekk dersom du er langt unna oppgaveformuleringen.

Kriterier for språk

Her er det fokus på 3 forskjellige områder som kan gjøre teksten din god. Det settes krav innenfor tekstoppbygging, ord og uttrykk, grammatikk, rettskriving og tegnsetting.

Det første kriteriet innenfor språk er tekstoppbygging.

Tekstens logiske og tematiske sammenhengende er veldig viktig. Det legges vekt på bindeord: og, men, likevel, derfor. Det er viktig at teksten er sammenhengende selv om den inneholder få bindeord. Merk at flere bindeord i tekstene ikke nødvendigvis gjør den bedre.

I rammeverket står det at man skal bruke flere ulike typer verktøy for å gjøre teksten sammenhengende, og at man også bør bruke mindre vanlige bindeord.

Det skal være en logisk sammenheng. Det betyr en naturlig oppbygging av tekstelementer. I en fortelling bør hendelsene fremstilles kronologisk, mens det i en resonnerende eller argumenterende tekst vil være best å introdusere synspunktene først og så underbygge argumentene på en strukturert måte som gjør at leseren lett kan forstå dem.

Når det gjelder den tematiske sammenhengen, er det viktig at teksten eller deler av teksten er om samme tema, og at temaene er relatert til hverandre på en naturlig måte.

Her er det viktig å ha fokus på ordvalg og grammatikk, da dette bidrar til å gjøre en tekst sammenhengende. Det å ha tematisk sammenhengende ord skaper også en tematisk sammenheng. Det gjør også veksling mellom ubestemt og bestemt form av substantiver (Jeg kjørte en bil som var veldig fin. Bilen var veldig rask) og bruk av anaforiske pronomen (Jeg kjørte en bil som var veldig fin. Den var veldig rask).

Kravene for B1 er som følger: Du må klare å skrive en sammenhengende tekst som stort sett er lett å følge. Du må også vise at du kan bruke bindeord for å skape en sammenheng i teksten, som for eksempel: eller, men, at og som.

Ett av kravene for B2 er at du må vise at du klarer å skrive en sammenhengende tekst som er lett å følge.

Du må også kunne strukturere teksten ved bruk av bindeord og andre tekstbindende elementer for å skape sammenheng og fremdrift i teksten.

Rettskriving og tegnsetting

Her viser man til hvordan ordene er skrevet, og i hvilken grad setningene er markert med stor bokstav, punktum og eventuelt bruk av komma.

Husk at det er lettere å stave ord man har brukt og skrevet flere ganger. Derfor er det viktig å øve så mye man kan slik at man ser de samme ordene gang på gang og forstår hva de betyr og hva de kan brukes til. Det kan være en utfordring med doble konsonanter, og det er store forskjeller på tale og skrift. Det finnes også noen regler som er vanskelige selv for morsmålsbrukere, som for eksempel skj/sj/kj-kombinasjoner.

Kravet for B1 er at man må ha forholdsvis et godt grep om rettskriving, selv om det kan være en del skrivefeil. Det er ingen krav om at du må skrive helt feilfritt. Dette gjelder i hovedsak ord med komplisert stavemåte og lavfrekvente ord. Det forventes at du har godt grep om rettskriving og tegnsetting. Her legges det ikke veldig stor vekt på tegnsetting, men setninger må i all hovedsak være markert med punktum og stor bokstav.

Kravet for B2 er at man må ha et godt grep om rettskrivingen, selv om det kan være noen skrivefeil, og at man i tillegg må forstå norsk tegnsetting.

Ord og uttrykk

Dette emnet kan være både krevende og utfordrende. Det er viktig med både variasjon og presisjon. Desto flere ord du behersker, jo mer nyansert, presist og variert kan du uttrykke deg. Dette vil være til hjelp ved alle delprøvene i Norskprøven. Et ord kan ha flere betydninger, og det tar tid å lære seg disse. Her vil sensor se på hvor bredt ditt vokabular er, og hvor godt det er, i betydningen passende og effektivt. Du må ha et tilstrekkelig ordforråd til å formidle et budskap på en forståelig måte.

De som ønsker å oppnå nivå B1, må ha et relativt bredt ordforråd slik at man kan uttrykke seg enkelt, forståelig og rimelig riktig. Man kan gjøre en del feil når det gjelder ordvalg.

De som ønsker å oppnå nivå B2, må ha et bredt ordforråd både når det gjelder enkeltord og uttrykksmåter. Man skal være kapabel til å variere formuleringen og uttrykke seg med stor presisjon. Noen feil kan forekomme så lenge det ikke fører til misforståelser.

Her på Norskproven.com har vi lagt stor vekt på å bruke så mange forskjellige ord og uttrykk som mulig, slik at du blir kjent med dem og kan bruke dem i fremtiden.

Grammatikk

Det er veldig lett å se og slå ned på grammatiske avvik, både i bøyningsmønstre og leddstilling. Det er viktig at små avvik ikke påvirker formidlingen. Det er viktig med kompleksitet og variasjon, da dette er like viktig som korrekthet. Det er mulig å safe, men det teller positivt dersom du tør å bruke mer komplekse strukturer, så lenge dette ikke påvirker formidlingen.

På nivå B1 bør man ha relativt godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer.

Det kan være noe variasjon i setningstyper, og man kan vise noen eksempler på komplekse setninger.

På nivå B2 bør man ha godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer, både når det gjelder ordbøyning og setningsmønstre. Man bør ha god variasjon i setningstyper og bruk av komplekse setninger. Noen feil kan forekomme så lenge dette ikke har noen påvirkning på formidlingen og ikke fører til misforståelser.

Her på Norskproven.com har vi over 330 grammatikkoppgaver med forslag til løsninger som tester deg i  alle deler av grammatikken.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen Norskproven.com-teamet!

31.01.2022

 

Notater

Det er viktig å ta notater samtidig som du lytter til intervjuet. Dette kan du gjøre i løpet av første avspilling, andre avspilling eller begge. Det er lurt å bruke hovedpoengene når du skriver notatene.

Presisjon

Det legges vekt på at du refererer til intervjuet. Det er lurt å ikke blande inn egne meninger eller vurderinger.

Sammenhengende tekst

Det er viktig å skrive en sammenhengende tekst. Ikke bruk kulepunkter.

Grammatikk, ord og uttrykk

Her får du 30 setningspar. Du må fylle ut det som mangler i den ene setningen, slik at de to setningene betyr cirka det samme.
Grammatikk

Det er viktig å ha god forståelse av norsk grammatikk og i tillegg beherske grammatikken veldig godt for å klare denne oppgaven.

Hva det legges vekt på!

De forskjellige aspektene av grammatikken er viktige her – bøyningen av substantiver, verbtid, idiomer osv.

Presisjon

Det legges vekt på at du skriver korrekt norsk.

Skriftlig produksjon

Her får du to forskjellige emner som du kan velge mellom. Du bør skrive en tekst som omhandler det emnet du har valgt.
Struktur av teksten

Teksten din må inneholde en introduksjon hvor du må presentere emnet, uten å uttrykke din egen mening. Den neste delen må brukes til å diskutere emnet og uttrykke din mening og dine argumentasjoner for den.

Presentasjon av emnet

Du kan bruke fakta eller generelle opplysninger som du vet om angående emnet.

Egne meninger

Det er viktig å legge merke til at det å skrive korrekt norsk er viktigere enn hva din egen mening er. Det er derimot viktig å begrunne meningen din.

Presisjon

Skriv så tydelig som mulig slik at sensor får en lett oppgave med å rette besvarelsen din.