Hvordan består du Norskprøven nivå B1–B2: tips og triks

Norskprøven nivå B1–B2 er en krevende prøve. Her finner du noen tips og triks til de forskjellige delene i Norskprøven nivå B1–B2 og noen tips som det er greit å ha med seg på selve eksamensdagen.

Generelle tips og triks til Norskprøven

Hvordan består du Bergenstesten?
Tips og triks til Norskprøven nivå B1-B2

Det er vanskelig å spesifisere hvor lang tid det er nødvendig å studere norsk for å bli klar til Norskprøven nivå B1–B2. Det varierer fra person til person, siden vår evne til å lære språk er forskjellig. Husk at B1–B2 er et høyt nivå, så det er lurt å melde seg på et kurs eller nettkurs som har et tilsvarende nivå.

Det er også mulig å selv bruke opplæringsmateriell som forbereder deg på det nivået, men dette er opp til deg. Det er alltid lurt å lese norske aviser, bøker og lytte til nyheter på TV-en eller radio-en. Dette gir deg god trening til leseforståelses- og lytteforståelsesoppgavene. Skriveprøven krever at man behersker grammatikk og rettskriving, og at man har et rikt ordforråd. I denne prøven skriver man en sammenhengende tekst om et tema. Her må man prøve å skrive så mye som mulig, men også så riktig som mulig. Det er alltid en god idé å få noen til å sjekke teksten din slik at du forstår hvor du kan forbedre deg.

Prøven tar ca. fire timer. Det er ganske lang tid der man må være konsentrert, så det er lurt å ha spist en god frokost. Vær obs på at du ikke bør spise noe for tungt, for da vil kroppen fokusere på å fordøye maten istedenfor å ha 100 % fokus på å tenke og løse oppgaver. Dersom det er noen minutters pause mellom eksamensdelene, så bruk pausen til å spise litt eller slappe av.

Linkene til tipsene nedenfor tar deg til databasen vår, der du må være medlem for å få tilgang til alle oppgavene. Er du ikke medlem, men ønsker å se hvordan oppgavene er bygd opp, så prøv vår gratis eksempeltest.

Konkrete tips og triks til delprøvene i Norskprøven nivå B1–B2

Tips til leseprøven

Leseprøven varer i maksimalt 75 minutter. Her vil varigheten variere ut ifra ditt ferdighetsnivå. Leseprøven er adaptiv, og du går videre i prøven på bakgrunn av antall riktige svar i forprøven(e).

Her er også oppgaven satt sammen av forprøver, som i lytteforståelsesoppgavene. Man kan få én, to eller tre forprøve(r) og én hovedprøve. Som tidligere nevnt, kan noen kandidater få en forprøve og en hovedprøve, mens andre kandidater vil få to eller tre forprøver og én hovedprøve. Dette er avhengig av hvor godt du svarer på oppgaven. Man får flere delprøver jo flere riktige svar man gir. Nedenfor kan du se en figur som forklarer hvordan det kan utspille seg under selve Norskprøven. Merk at dette kun er et eksempel.

Eksempel på hvordan det kan utspille seg på selve Norskprøven. Referanse fra Kompetanse Norge sine nettsider.

Når du gjennomfører leseprøven, kan du gå fram og tilbake mellom oppgavene i hver del ved å klikke på forrige- og nesteknappene på skjermen. Du må bekrefte at du vil gå videre til neste prøve, men merk at du ikke kan gå fram og tilbake mellom hver avsluttet del.

For at du skal være på nivå B1–B2, må du ha evne til:

 • å finne informasjon
 • å forstå detaljer
 • å lese mellom linjene
 • å koble informasjon
 • å forstå hovedpunkter
 • å forstå betydningen av ord i en kontekst
 • å forstå sammenheng i tekster

På nivå B1 må man forstå hovedinnholdet og detaljer i klare og enkle tekster og kjente emner knyttet til for eksempel skole, arbeid, hjem og fritid. Du forventes også å være i stand til å forstå korte offentlige dokumenter og brev.

På nivå B2 må du være i stand til å forstå hovedpunkter og detaljer fra ulike typer tekster om et vidt spekter av emner, og oppfatte synspunkter og holdninger.

Oppgavene her på Norskproven.com tester alle målepunktene ovenfor, men også dine grammatikk-kunnskaper og ditt ordforråd. Noen av oppgavene er laget med den hensikt å måle dine evner til å lese mellom linjene, men også å forstå sammenhengen i teksten slik at løsningen blir riktig i sin helhet. Mange av våre kunder sier at denne oppgaven har gitt dem en ganske stor utfordring, men også at de har hatt stort utbytte av den, da man ser hvor vanskelig oppgaven kan være.

Vi i Norskproven.com mener at det er bedre for deg å få vanskeligere oppgaver under øvingen, for da blir det enklere for deg når du skal ta selve Norskprøven.

Tips til oppgavene i leseforståelse B1–B2
 • Vær forberedt på hvordan oppgavene er bygd opp, og hva du må gjøre i hver oppgave.
 • Husk at det første avsnittet i «Flytt avsnitt» ikke kan flyttes.
 • Les nøye de forskjellige svaralternativene i Flervalgsoppgaver – lang og kort og Lukeoppgave.
 • Les teksten i sin helhet for å forstå sammenhengen.
 • Ikke bli satt ut av vanskelige ord. Man trenger ikke å kunne alle ordene.

 

Tips til lytteprøven

Hensikten med lytteprøven er å måle din evne til å forstå informasjon og deretter bruke informasjonen til å løse en oppgave. Prøven varer mellom 25 og 50 minutter, da tidsbruken varierer basert på hver enkelt sitt ferdighetsnivå. Norskprøven er adaptiv. Prøv å ikke ha fokus på hvor lenge prøven varer når du tar Norskprøven.

På Norskprøven er lytteprøven sammensatt av én, to eller tre forprøver og én hovedprøve. Noen kan få en forprøve og deretter en hovedprøve, og andre kan få to eller tre forprøver og én hovedprøve. Det er sagt at jo flere riktige svar du får, jo flere forprøver og vanskeligere oppgaver vil du få. I tillegg varer prøven lenger.

Du blir ledet gjennom hele prøven og vil ikke få varsel ved overgang mellom forprøve(r) og hovedprøven. Du vil få høre oppgavene på nivå A1 til B1 to ganger og oppgaver på nivå B2 kun én gang. Dette vil det bli opplyst om på Norskprøven. Merk at du ikke kan gå fram og tilbake mellom oppgavene under lytteprøven.

Ifølge offentlig informasjon fra Kompetanse Norge brukes hodetelefoner under lytteprøven. Vi på Norskproven.com anbefaler derimot å gjøre noen av øvelsene her på Norskproven.com med høyttaler, da oppgavene blir mer utfordrende for deg.

For nivå B1–B2 måles din evne til:

 • å forstå hovedpunkter
 • å koble informasjon
 • å forstå sammenheng i tekster
 • å oppfatte holdninger
 • å forstå detaljer

Forskjellen på lytteprøvens nivå B1 og B2 er som følger: På nivå B1 må du forstå enkel informasjon om dagligdagse eller jobbrelaterte emner, og du må oppfatte både hovedbudskap og detaljer når det snakkes tydelig. Skal du oppnå nivå B2, må du forstå detaljer om det som sies på et normert talespråk, og i tillegg oppfatte informasjon, synspunkter og holdninger i forelesninger, nyheter og andre presentasjoner. På nivå B1 må du forstå innhold fra kjente temaer, som for eksempel jobb, skole og fritid. Det forventes at hovedinnhold i nyheter også er forstått. På nivå B2 derimot forventes det at man er i stand til å forstå komplekse argumentasjonsrekker hvis saken er kjent og oppbyggingen er klar. Du skal også være i stand til å forstå dialekter når taleren modererer språket noe.

Lytteoppgavene her på Norskproven.com er skreddersydd og tester alle målepunktene ovenfor, slik at  Norskprøven nivå B1–B2 blir lettere for deg. Norskproven.com tilbyr lytteoppgaver på flere dialekter, og i tillegg er nivået B2–C1.

 

Tips til oppgavene i Lytteforståelse B1–B2
 • Vær forberedt på hvordan oppgavene er bygd opp, og hva du må gjøre i hver oppgave.
 • Les nøye gjennom de forskjellige svaralternative
 • Husk at det bare er ett riktig svar.
 • Lytt til meldingene over høyttaler hvis du vil gjøre oppgaven vanskeligere og dersom du er vant til å bruke hodetelefoner.
 • Ikke bli satt ut av vanskelige ord. Man trenger ikke å kunne alle ordene.

Tips til skriveprøven

 

Skriveprøven måler dine skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Du vurderes både etter formidlingskriterier, hvordan de ulike oppgavene løses, og språklige kriterier – både bredde og grad av kontroll.

Du har 120 minutter til din rådighet på nivå B1–B2. Du vil få oppgavene på skjermen, skal skrive inn svaret på datamaskinen, og svaret leveres til slutt elektronisk. Det er ikke anledning til å skrive ut besvarelsen etter prøven.

Under øvingen til Norskprøven anbefales det på det sterkeste at du slår av den automatiske rettefunksjonen i det skriveprogrammet du bruker, slik at øvingen blir så realistisk som mulig.

Nivå B1–B2 inneholder to oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Du må besvare begge oppgavene for å få et resultat.

Under Norskprøven melder vanligvis prøveleder ifra når det gjenstår 15 minutter og deretter 5 minutter før tiden er ute. Man skal få en bekreftelse på levert prøve. Du signerer også på oppmøtelisten i feltet for «levert prøve» før du forlater eksamenslokalet. Det er ikke lov å ta med notater og kladdeark ut av lokalet.

Man kan forlate lokalet tidlig, men ikke før det har gått 15 minutter fra prøven har startet. Under skriveprøven er det en oppgave A (Uttrykke egne meninger) og en oppgave B (Argumentere).

Dine formidlingsevner måles under prøven. I denne sammenhengen betyr det hvordan du løser oppgaven. Du blir ikke vurdert ut fra meninger og faktakunnskaper. Det som derimot blir vurdert, er om du har de språklige ferdighetene som trengs for å gjøre det oppgaven krever.

På oppgave A på B1-nivå må du være i stand til å svare på oppgaven og få fram synspunktene dine om det gitte emnet samt gi noen grunner for disse.

På B2-nivå må dine synspunkter om det gitte emnet komme klart fram, og i tillegg må du begrunne disse.

På oppgave B på B1-nivå må du være i stand til å skrive relativt tydelig om emnet og få fram dine synspunkter, men begrunnelsen og argumentasjonen kan være litt uklar og mangelfull.

På B2-nivå må du være i stand til å skrive tydelig og saklig om emnet. I tillegg må du være i stand til å skrive en resonnerende tekst der dine synspunkter og argumentasjoner kommer klart fram. Her kan argumentasjonene være litt uklare på enkelte steder.

Tips til Skriftlig produksjon B1–B2
 • Husk at man må velge bare ett tema i Oppgave 2 (Argumentere).
 • Hold deg innenfor oppgaveformuleringen. Dette er veldig viktig, da du kan få trekk dersom du er langt unna oppgaveformuleringen.
 • Det er viktig å legge merke til at det å skrive korrekt norsk er viktigere enn hva din egen mening er.
 • For å presentere emnet kan du bruke andre fakta eller generelle opplysninger som du vet om angående emnet.
 • Din tekst i Oppgave 2 (Argumentere) må inneholde en introduksjon hvor du må presentere emnet. Den neste delen må brukes til å diskutere emnet og uttrykke din mening og dine argumentasjoner for den.
 • Ikke lever tekstene dine før du har lest over dem én eller flere ganger for å sjekke for feil.
 • Teksten bør være sammenhengende og lett å følge. Det er lurt å bruke bindeord, men pass på ikke å bruke de samme bindeordene for ofte.
 • Rettskriving og tegnsetting (bruk av punktum og komma) er viktige. Doble konsonanter, store forskjeller fra tale og skrift og skj/sj/kj-kombinasjoner kan være særlig utfordrende.
 • Variasjon og presisjon med tanke på ord og uttrykk er viktig for å vise et bredt vokabular.
 • Vær forsiktig med bøying av substantiver, pronomen, adjektiver og verb.
 • Pass på grammatiske avvik i leddstilling.
 • Pass på at formidlingen er tydelig og saklig.

Hva er vårt beste tips for å bestå Norskprøven?

Øv på så mange oppgaver som mulig!

MEDLEMSKAP

«Øvelse er ikke det du gjør når du er god. Det er det du gjør som gjør deg god.» - Malcolm Gladwell

GULL
Kr 299,-
30 dager

Totalt to eksempeltester

Tilsvarer 150 kr per eksempeltest

Tilgang i 30 dager

60 tilleggsoppgaver i grammatikk

PLATINA
Kr 899,-
60 dager

Totalt 9 eksempeltester

Tilsvarer 50 kr per eksempeltest

Tilgang i 60 dager

330 tilleggsoppgaver i grammatikk